Кардіологія

Кардіологія (1996–1998)

 • Тактика обстеження та лікування хворих з серцевою недостатністю (т. 1, ч. 1, с. 3-16)
 • Виявлення причин непритомності (т. 1, ч. 1, с. 34-43) PDF
 • Нові терапевтичні підходи при гіпертонічній хворобі (т. 2, ч. 1, с. 27-31)
 • Клапанні вади серця (т. 2, ч. 1, с. 34-39)
 • Антагоністи кальцію: підстави для тривоги і нові сподівання (т. 2, ч. 3, с. 138-140)
 • Диференціальна діагностика ревматизму (т. 2, ч. 3, с. 166-169)
 • Значення гіполіпідемічних засобів при атеросклерозі (т. 2, ч. 4, с. 179-184)
 • Соталол: нове захоплення чи реальний поступ у лікуванні аритмії серця? (т. 2, ч. 4, с. 226-228) PDF
 • Майбутнє значення лозартану (т. 2, ч. 5, с. 243-245)
 • Невідкладні стани в дитячій кардіології (т. 2, ч. 5, с. 266-270 і т. 2, ч. 6, с. 310-313) PDF PDF
 • Ніфедипін при артеріальній гіпертензії: що нового? (т. 2, ч. 5, с. 278-284)
 • Кардіопротекторна дія інгібіторів АПФ (т. 2, ч. 6, с. 289-304)
 • Вплив амлодипіну на захворюваність і смертність при ХСН (т. 2, ч. 6, с. 320-321) PDF
 • ІХС: діагностичні методи для оцінки ризику ІМ (т. 3, ч. 1, с. 35-41)
 • Вплив дигоксину на смертність і захворюваність у пацієнтів з ХСН (т. 3, ч. 2, с. 67-69)
 • Артеріальна гіпертензія в літніх людей: парадигма застосування амлодипіну (т. 3, ч. 3, с. 140-146) PDF
 • Майбутнє лікування серцевої недостатності: інгібітори АПФ чи антагоністи рецепторів ангіотензину II? (т. 3, ч. 4, с. 157-159) PDF
 • Діагностика та лікування ХСН (робоча група з серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів) (т. 3, ч. 4, с. 174-183 і т. 3, ч. 5, с. 220-231) PDF PDF
 • Рецептори ангіотензину-II: клінічне застосування (т. 3, ч. 5, с. 215-219)
 • Лікування серцевої недостатності (т. 3, ч. 5, с. 220-231 і т. 3, ч. 6, с. 303-313)
 • Задишка, яка виникла раптово: причина серцева, легенева чи обидві? (т. 3, ч. 5, с. 244-248) PDF
 • Сучасне лікування гострого інфаркту міокарда (т. 3, ч. 6, с. 274-285) PDF
 • Лікування легкої та помірної артеріальної гіпертензії еналаприлом (т. 3, ч. 6, с. 317-324)
 • Ведення хворих з миготливою аритмією (т. 4, ч. 1, с. 13-18 і т. 4, ч. 2, с. 63-72) PDF PDF
 • Профілактичне та лікувальне застосування інгібіторів АПФ (т. 4, ч. 3, с. 128-135)
 • Тягар смертності від серцево-судинних захворювань в Європі та Україні (т. 4, ч. 3, с. 149-159) PDF
 • Шляхи зменшення ризику при ІХС та інших судинних захворюваннях: рекомендації АКА (т. 4, ч. 4, с. 167-173) PDF
 • Чому доцільно проводити замісну гормональну терапію (т. 4, ч. 4, с. 185-192) PDF
 • Клінічна фармакокінетика ніфедипіну: особливості застосування в літніх пацієнтів (т. 4, ч. 4, с. 193-195)
 • Захист серця та судин за допомогою інгібіторів АПФ: докази і застосування в клінічній практиці (т. 4, ч. 5, с. 237-240)
 • Ендокардит: сучасні рекомендації з профілактики, діагностики і лікування (т. 4, ч. 5, с. 254-260 і т. 4, ч. 6, с. 350-356) PDF PDF
 • Лікування стабільної стенокардії: рекомендації ЄТК (т. 4, ч. 5, с. 263-272; т. 4, ч. 6, с. 328-337 і т. 5, ч. 1, с. 37-43) PDF PDF PDF
 • Вплив симвастатину на ризик виникнення СН у пацієнтів з ІХС (т. 4, ч. 6, с. 307-309)
 • Лікування резистентної гіпертензії (т. 4, ч. 6, с. 338-340)
 • Сучасні принципи діагностики і лікування аритмій серця (т. 5, ч. 1, с. 22-25 і т. 5, ч. 2, с. 80-91) PDF PDF
 • Рандомізовані дослідження блокади бета-адренорецепторів бісопрололом при серцевій недостатності (CIBIS та CIBIS-II) (т. 5, ч. 3, с. 140-141) Селективність фармакологічної дії та нові покликання бета-адреноблокаторів (т. 5, ч. 3, с. 141-151) PDF
 • Порівняння впливу нісолдипіну і еналаприлу на серцево-судинні ускладнення у пацієнтів з інсулінонезалежним ЦД і гіпертензією (т. 5, ч. 4, с. 182-190)
 • Особливості діагностики та лікування окремих порушень серцевого ритму (т. 5, ч. 4, с. 205-213; т. 5, ч. 5, с. 292-299 і т. 5, ч. 6, с. 352-355)
 • Перемога у війні з атеросклерозом (т. 5, ч. 5, с. 249-253)
 • Лікування атеросклерозу в пацієнтів з ЦД (т. 5, ч. 6, с. 313-316)
 • Відмінність впливу ніфедипіну і амлодипіну на рівень циркулюючих катехоламінів у пацієнтів з есенціальною гіпертензією (т. 5, ч. 5, с. 266-269)
 • Що свідчить про те, що шум у серці є невинним? (т. 5, ч. 5, с. 277-285) PDF

Кардіологія (1999):

 • Вплив профілактичної терапії аміодароном на смертність після інфаркту міокарда та при серцевій недостатності: метааналіз індивідуальних даних 6500 пацієнтів, охоплених рандомізованими дослідженнями (т. 6, ч. 1, с. 10)
 • Запобігання раптовій смерті: еволюція підходів (коментар) (т. 6, ч. 1, с. 10-14)
 • Набряки нижніх кінцівок: діагностична орієнтація (т. 6, ч. 1, с. 27-31) PDF
 • Брадиаритмії та порушення провідності (т. 6, ч. 1, с. 32-36)
 • Аритмії в осіб похилого віку: як вирішувати клінічні проблеми (т. 6, ч. 2, с. 57-67) PDF
 • Міфи і реалії клінічної аритмології (редакційний коментар) (т. 6, ч. 2, с. 67-68)
 • Ендокардит, перикардит і міокардит (т. 6, ч. 2, с. 91-96) PDF
 • Запобігання ішемічній хворобі серця у клінічній практиці (т. 6, ч. 3, с. 105-113)
 • Серцева недостатність у людей похилого віку (т. 6, ч. 3, с. 142-148)
 • Якість життя та блокада кальцієвих каналів за допомогою Ніфедипіну GITS і амлодипіну в пацієнтів з гіпертензією в Іспанії (т. 6, ч. 3, с. 149-152)
 • Дисліпідемія: час лікувати настільки ж серйозно, як і гіпертензію (т. 6, ч. 4, с. 161-165) PDF
 • Артеріальна гіпертензія: останні стандарти століття (т. 6, ч. 4, с. 166-178) PDF
 • Порівняльне дослідження ефективності двох блокаторів ангіотензину ІІ ірбесартану і лозартану шляхом вибіркового титрування (короткий виклад) (т. 6, ч. 4, с. 202-204)
 • Зростання частоти судинних тромботичних ускладнень після заміни статину (т. 6, ч. 5, с. 225-226)
 • Догоспітальне ведення хворих з гострими серцевими нападами. Рекомендації Робочої групи Європейського кардіологічного товариства та Європейської ради з реанімації (т. 6, ч. 5, с. 238-248; ч. 6, с. 288-296; т. 7, ч. 1, с. 345-349)
 • Довготривале виживання при важкій серцевій недостатності серед пацієнтів, лікованих еналаприлом (т. 6, ч. 5, с. 254-255)
 • Різноманітні ефекти блокаторів кальцієвих каналів (т. 6, ч. 6, с. 306-310)
 • Частота серцевого ритму — самостійний фактор ризику в популяції (т. 7, ч. 2, с. 405-411) Частота серцевих скорочень: маркер ризику та критерій ефективності терапевтичних втручань (т. 7, ч. 2, с. 412-415) PDF
 • Вроджені вади серця: ціанотичні і неціанотичні (т. 7, ч. 2, с. 427-431) PDF
 • Розвиток концепцій лікування атеросклерозу (т. 7, ч. 3, с. 443-446)
 • Раптова смерть в осіб без тяжкого структурного ураження серця (т. 7, ч. 3, с. 451-456)
 • Раптова смерть: поле для ефективної профілактики (т. 7, ч. 3, с. 456-459, ч. 4, с. 515-521)
 • Погляд у нове терапевтичне вікно: ірбесартан (т. 7, ч. 4, с. 506-508)
 • Захисний вплив триметазидину при ішемічній дисфункції міокарда (т. 7, ч. 4, с. 531-533)
 • Гостра серцева недостатність. І. Набряк легень (т. 7, ч. 5, с. 566-577) PDF
 • Гостра серцева недостатність. ІІ. Кардіогенний шок (т. 7, ч. 6, с. 643-651) PDF
 • Вплив спіронолактону на захворюваність і смертність пацієнтів з тяжкою серцевою недостатністю (т. 7, ч. 6, с. 614)
 • Ефективність малих доз альдактону в лікуванні важкої серцевої недостатності (т. 7, ч. 6, с. 614-616)
 • Блокада ефектів альдостерону - нова сходинка в лікуванні серцевої недостатності (т. 7, ч. 6, с. 616-620)
 • Нове застосування старої групи медикаментів: протизапальний вплив фібратів на судини (т. 7, ч. 6, с. 630-631

Кардіологія (2000)

 • Гостра серцева недостатність. ІІІ. Тромбоемболія легеневої артерії та гостре легеневе серце (т. 8, ч. 1, 20—29) PDF
 • Вплив інгібітора ангіотензин-перетворюючого ферменту раміприлу на частоту смерті від серцево-судинних причин, інфаркту міокарда та інсульту в пацієнтів з груп високого ризику (т. 8, ч. 2, 76—79). Захист серця і судин — майбутнє покликання інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту (т. 8, ч. 2, 80—85). PDF
 • Метаболічні підходи до лікування ішемічної хвороби серця (т. 8, ч. 4, 185—190).
 • Міфи та реальні досягнення метаболічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця (т. 8, ч. 4, 191—193).
 • Економічні аспекти лікування гіперліпідемії та артеріальної гіпертензії (т. 9, ч. 1, 44—50).
 • Лікування хронічної серцевої недостатності (1999) (т. 9, ч. 2, 62—65).  PDF
 • Проблеми впровадження сучасних принципів лікування серцевої недостатності у клінічну практику (т. 9, ч. 2, 66—69).
 • Kонтроль артеріальної гіпертензії в осіб похилого віку з допомогою амлодипіну (т. 9, ч. 2, 82—84). PDF
 • Вартість та ефективність кардіологічної допомоги в Україні (т. 9, ч. 1, 50—54; ч. 2, 85—92).  PDF PDF
 • Невідкладне лікування хворих з ангінозним болем (т. 9, ч. 3, 155—162). PDF
 • Вплив амлодипіну на прогресування атеросклерозу і частоту виникнення клінічних подій (т. 9, ч. 4, 183—187). PDF
 • Ендокардит: сучасні рекомендації щодо профілактики (т. 9, ч. 5, 227—237). PDF
 • Ведення хворих з гострими коронарними синдромами: гострі коронарні синдроми без стійкого підйому сегмента ST (т. 9, ч. 4, 194—203; ч. 5, 245—254; ч. 6, 311—317).
 • Вплив амлодипіну на толерантність до фізичного навантаження, якість життя і функцію лівого шлуночка у пацієнтів з серцевою недостатністю внаслідок систолічної дисфункції лівого шлуночка (т. 9, ч. 6, 299—301).

Кардіологія (2001)

 • Інфаркт міокарда. Перегляд визначення та термінології (т. 10, ч. 1, с. 20-27) PDF (т. 10, ч. 2, с. 80-83)
 • Рандомізоване дослідження впливу терапії антагоністами кальцію порівняно з діуретиками і бета-блокаторами на серцево-судинну захворюваність і смертність при артеріальній гіпертензії: Скандинавське дослідження дилтіазему (NORDIL) (т. 10, ч. 1, с. 37-42) PDF
 • Вплив короткотривалого зниження ліпідів крові за допомогою аторвастатину на товщину інтими-медії сонної артерії в пацієнтів з ураженням периферичних артерій: пілотне дослідження (т. 10, ч. 1, с. 43-46) PDF
 • Первинна легенева гіпертензія: діагностика та методи лікування (т. 10, ч. 2 с. 67-72) PDF
 • Дослідження співвідносної ефективності доз аторвастатину на противагу симвастатину, правастатину, ловастатину і флювастатину в пацієнтів з гіперхолестеринемією (дослідження CURVES) (т. 10, ч. 2 с. 84-88) PDF
 • Фармакотерапія гіпертонічної хвороби. Діуретики як гіпотензивні препарати (т. 10, ч. 2 с. 93-98)
 • Сексуальна активність і серце: роль кардіолога (т. 10, ч. 3, с. 134-141)
 • Синкопе: крок за кроком в обстеженні пацієнтів (т. 10, ч. 4 с. 167-176) PDF
 • Фармакоекономічна оцінка лікування інгібіторами ГМГ-KоА редуктази: аналіз даних дослідження CURVES (т. 10, ч. 5 с. 265). Застосування статинів: медичні та фармакоекономічні аспекти вибору препарату. (Коментар). (т. 10, ч. 5 с. 265-270) PDF
 • Порівняльне дослідження амлодипіну і гідрохлоротіазиду, яких застосовували у вигляді монотерапії для лікування ізольованої систолічної гіпертензії в літніх людей (т. 10, ч. 6, с. 317-321) PDF
 • Квадроприл - найбільш універсальний інгібітор АПФ (т. 10, ч. 6, с. 328-334)
 • Лікування тахіаритмій під час вагітності і лактації (т. 11, ч. 1, с. 30—37) PDF
 • Порушення серцевого ритму у вагітних жінок. Погляд українських учених на проблему тахіаритмій і вагітності (т. 11, ч. 1, с. 38—42)
 • Інгібітор АПФ квадроприл. Особливості застосування у клінічній практиці (т. 11, ч. 1, с. 55—56)
 • Глобальна перспектива серцево-судинних захворювань (т. 11, ч. 2, с. 87—94)(т. 11, ч. 3, с. 137-141)
 • Пріоритет профілактичної кардіології: індивідуум чи популяція? (Редакційний коментар) (т. 11, ч. 3, с. 142-148)
 • Аторвастатин - новий інгібітор ГМГ-KоА-редуктази для лікування атеросклерозу і гіперліпідемій (т. 11, ч. 3, с. 154-158)
 • Лікування артеріальної гіпертензії: найважливіші підсумки досліджень 2001 року. 1. Антигіпертензивна терапія та регрес атеросклерозу (т. 11, ч. 4, с. 208—214)
 • Дія аторвастатину при комбінованій гіперліпідемії. Вибіркове пригнічення переходу ефіру холестерину з ЛПВГ до частинок ЛПДНГ1 (т. 11, ч. 4, с. 230—234)
 • Лікування артеріальної гіпертензії: найважливіші підсумки досліджень 2001 року. ІІ. Антигіпертензивна терапія і вторинна профілактика мозкового інсульту ( т. 11, ч. 5, с. 269—274)
 • Kардіальний синдром Х: вибір засобів лікування (т. 11, ч. 6, с. 327-335)

Кардіологія (2002)

 • "Дослідження захисту серця" (HPS) та інші досягнення в лікуванні атеросклерозу (т. 12, ч. 1, с. 27–32) PDF
 • Сіль і гіпертензія (т. 12, ч. 1, с. 46–48)
 • Лікування артеріальної гіпертензії. Місце комбінованої терапії (т. 12, ч. 2, с. 90-98) PDF
 • Застосування препарату лаципіл у лікуванні хворих зі стенокардією (т. 12, ч. 2, с. 108-111)
 • Який підхід має переваги при лікуванні ІХС - механічний чи метаболічний? Результати дослідження AVERT (Аторвастатин на противагу реваскуляризації (т. 12, ч. 2, с. 112-114) PDF
 • Нітрати: і надалі важлива зброя проти захворювань серця (т. 12, ч. 3, с. 119-125) PDF
 • Вплив аторвастатину на рівні ліпідів і ліпопротеїну(а) в сироватці та фібриногену в плазмі при первинній дисліпідемії – пілотне дослідження (т. 12, ч. 3, с. 166-169)
 • Аторвастатин, але не L-аргінін, поліпшує ендотеліальну функцію при цукровому діабеті І типу: подвійне сліпе дослідження (т. 12, ч. 4, с. 211–215)
 • Cерцево-судинна захворюваність і смертність у рандомізованому дослідженні інтервенції лозартаном для запобігання кінцевим точкам при гіпертензії (LIFE) порівняно з атенололом (т. 12, ч. 4, с. 216–219) PDF
 • Передопераційна оцінка стану хворого (т. 12, ч. 5, с. 239-247)
 • Венозна тромбоемболія: сучасний стан профілактики та лікування (т. 12, ч. 5, с. 255-262) PDF
 • Порівняння ефективності і безпеки аторвастатину і симвастатину в пацієнтів з дисліпідемією, які мають/не мають ІХС (т. 12, ч. 5, с. 282-286)
 • Захворювання серця. Рекомендації, регуляторні акти і закони (т. 12, ч. 5, с. 287-295)
 • Антиатерогенна дія лацидипіну: дослідження ELSA (т. 13, ч. 1, с. 24–29)
 • Амлодипін порівнянний з інгібітором АПФ для довготривалої ренопротекції в гіпертензивних пацієнтів з нирковою дисфункцією: однорічне проспективне рандомізоване дослідження (т. 13, ч. 1, с. 44–48)
 • Європейські рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (т. 13, ч. 1, с. 49–58)
 • Легенева гіпертензія при колагенових захворюваннях судин (т. 13, ч. 2, с. 95–101)
 • Довготермінові ефекти амлодипіну і лізиноприлу на масу лівого шлуночка і діастолічну функцію в літніх, раніше не лікованих пацієнтів з гіпертензією: дослідження ELVERA (т. 13, ч. 2, с. 102–107)
 • Європейські рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (т. 13, ч. 2, с. 108–114) Обмеження стандартних настанов з лікування серцевої недостатності (т. 13, ч. 2, с. 115–117) PDF
 • Лікування аторвастатином з метою досягнення цільового рівня холестерину згідно з національною освітньою програмою з холестерину на противагу звичайній клінічній практиці у вторинній профілактиці ІХС (т. 13, ч. 3, с. 139–144)
 • Антигіпертензивна терапія бета-адреноблокаторами: засоби першого вибору чи першої лінії? (т. 13, ч. 3, с. 158–167) PDF
 • Депресія і тривога та серцево-судинна система: погляди кардіолога і психіатра (т. 13, ч. 4, с. 182–188)
 • Ведення хворих з болем у грудній клітці (т. 13, ч. 4, с. 189–198) (т. 13, ч. 5, с. 245–252)(т. 13, ч. 6, с. 327–334)
 • Вихідні характеристики учасників дослідження антигіпертензивного і ліпідознижуючого лікування з метою запобігання інфаркту міокарда (т. 13, ч. 5, с. 271–276)
 • Логічна основа, побудова, методи і вихідні характеристики учасників Англо-Скандинавського дослідження серцевих ускладнень (т. 13, ч. 5, с. 277–282)
 • Засвідчено, що аторвастатин знижує частоту виникнення ускладнень ІХС та інсульту в пацієнтів з гіпертензією і низьким рівнем холестерину (т. 13, ч. 5, с. 282–283)

Кардіологія (2003)

 • Лікування аритмій серця: найважливіші підсумки досліджень 2002 року І. Стратегія ведення хворих з миготливою аритмією (т. 14, ч. 1, с. 30–34)
 • Чи всі інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту взаємозамінні? (т. 14, ч. 1, с. 59–63)
 • Обструктивний синдром зупинки дихання уві сні: діагностика та лікування (т. 14, ч. 2, с. 95-102)
 • Лікування аритмій серця: найважливіші підсумки досліджень 2002 року II. Профілактика раптової серцевої смерті та лікування життєво небезпечних шлуночкових аритмій (т. 14, ч. 2, с. 103-108) PDF
 • Селективне інгібування ЦОГ-2 поліпшує функцію ендотелію в пацієнтів з ішемічною хворобою серця (т. 14, ч. 2, с. 109-113)
 • Поліпшення реперфузії і клінічних наслідків при застосуванні еноксапарину як доповнення до тромболізису стрептокіназою при гострому інфаркті міокарда. Дослідження AMI-SК (т. 14, ч. 2, с. 114-119) PDF
 • Ранні ефекти призначення карведилолу в пацієнтів із важкою хронічною серцевою недостатністю. Результати дослідження COPERNICUS (т. 14, ч. 2, с. 120-127) PDF
 • Чи справді інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту поступаються діуретикам? (т. 14, ч. 3, с. 168-175)
 • Аміодарон: посилення, послаблення і знову посилення позицій (т. 14, ч. 3, с. 183-191)
 • Запобігання ускладненням ІХС та інсультам за допомогою аторвастатину в гіпертензивних пацієнтів, які мають середні або нижчі за середні рівні холестерину, в англо-скандинавському дослідженні серцевих ускладнень - підгрупа ліпідознижуючого лікування (ASCOT-lla): багатоцентрове рандомізоване контрольоване дослідження (т. 14, ч. 3, с. 192-202) PDF
 • Тромбоемболічні події: порівняння групи пацієнтів, лікованих целекоксибом — специфічним інгібітором циклооксигенази-2, і групи, лікованої ібупрофеном або диклофенаком (т. 14, ч. 4, с. 257–263)
 • Хронічне легеневе серце (т. 14, ч. 4, с. 270–277)
 • Лікування гострого інфаркту міокарда в пацієнтів з елевацією сегмента ST (т. 14, ч. 5, с. 311–323) PDF
 • Селективні інгібітори ЦОГ-2 і серцево-судинні захворювання (т. 14, ч. 5, с. 324–326)
 • Оптимізація контролю рівня ліпідів у пацієнтів з гострими коронарними синдромами (т. 14, ч. 5, с. 327–330)
 • Серцева патологія і вагітність (т. 14, ч. 5, с. 331–338) (т. 14, ч. 6, с. 404–417).
 • Лікування гострого інфаркту міокарда в пацієнтів з елевацією сегмента ST (закінчення) (т. 14, ч. 6, с. 374–385).
 • Терапевтична зміна інгібіторів ГМГ-КОА редуктази в пацієнтів з ішемічною хворобою серця (т. 14, ч. 6, с. 386–390).
 • Еналаприл знижує частоту виникнення діабету в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. Аналіз даних дослідження SOLVD (Studies of Left Ventricular Dysfunction) (т. 14, ч. 6, с. 391–395).
 • Лікування гострого інфаркту міокарда в пацієнтів з елевацією сегмента ST. (Закінчення) (т. 15, ч. 1, с. 26–37). PDF
 • Вплив еналаприлу на 12-річне виживання та очікувану тривалість життя в пацієнтів із систолічною дисфункцією лівого шлуночка (т. 15, ч. 1, с. 48–51).
 • Вплив амлодипіну на ішемію міокарда після черезшкірної транслюмінальної коронарної ангіопластики: вторинні результати дослідження CAPARES (т. 15, ч. 1, с. 52–56).
 • Антагоніст кальцію третього покоління лацидипін у лікуванні хворих з артеріальною гіпертензією в поєднанні з цукровим діабетом (т. 15, ч. 1, с. 66–72).
 • Рекомендації Європейського товариства з гіпертензії та Європейського кардіологічного товариства з лікування артеріальної гіпертензії (2003) (т. 15, ч. 2, с. 96–109) PDF
 • Безпека аторвастатину на підставі аналізу 44 завершених досліджень у 9416 пацієнтів (т. 15, ч. 2, с. 110–115). PDF
 • Статини і безпека: застосовуючи результати рандомізованих досліджень у клінічній практиці (редакційний коментар) (т. 15, ч. 2, с. 116–120) PDF
 • Рандомізоване порівняння еноксапарину з нефракціонованим гепарином після фібринолітичної терапії з приводу гострого інфаркту міокарда (т. 15, ч. 2, с. 121–126). PDF
 • Еноксапарин при гострому ІМ з елевацією сегмента ST — яскраве майбутнє (редакційний коментар) (т. 15, ч. 2, с. 127–128). PDF
 • Рекомендації Європейського товариства з гіпертензії та Європейського кардіологічного товариства з лікування артеріальної гіпертензії (2003) (т. 15, ч. 3, с. 164–177). PDF
 • Типи застосування гепаринів при гострих коронарних синдромах. Кореляції і наслідки госпітального лікування: дослідження GRACE (The Global Registry of Acute Coronary Events) (т. 15, ч. 3, с. 178–185). PDF
 • Аторвастатин у високій дозі викликає зниження маркерів запалення в пацієнтів з гострими коронарними синдромами (дослідження MIRACL) (т. 15, ч. 3, с. 186–190).
 • Сучасне клінічне застосування блокаторів рецепторів ангіотензину-ІІ (т. 15, ч. 3, с. 191–202).
 • Рекомендації Європейського товариства з гіпертензії та Європейського кардіологічного товариства з лікування артеріальної гіпертензії (2003) (т. 15, ч. 4, с. 230–242). PDF
 • Низькомолекулярний гепарин на противагу кумарину для запобігання рецидивуючій венозній тромбоемболії в пацієнтів з раком (т. 15, ч. 4, с. 249–253).
 • Порівняння карведилолу і метопрололу стосовно їх впливу на клінічні наслідки в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю в дослідженні COMET (Carvedilol Or Metoprolol European Trial): рандомізоване контрольоване дослідження (т. 15, ч. 4, с. 257–263).
 • Препарати сульфонілсечовини та їх вплив на серцево-судинну систему: від експериментальних даних до застосування у клінічній практиці (т. 15, ч. 5, с. 327–338). PDF
 • Рекомендації Європейського товариства з гіпертензії та Європейського кардіологічного товариства з лікування артеріальної гіпертензії (2003) (т. 15, ч. 5, с. 339–354). PDF
 • Зниження холестерину за допомогою аторвастатину збільшує дистанцію, яку можуть пройти пацієнти з захворюванням периферичних артерій (т. 15, ч. 5, с. 355–361).
 • Лікування та профілактика серцевої недостатності: підсумки досліджень 2003 року (т. 15, ч. 6, с. 406–413). PDF
 • Мета-аналіз рандомізованих досліджень, в яких порівнювали еноксапарин на противагу нефракціонованому гепарину як доповнення до фібринолізу при гострому ІМ з елевацією сегмента ST (т. 15, ч. 6, с. 414–417).

Кардіологія (2004)

Кардіологія (2005)

Кардіологія (2006)

Кардіологія (2007)

Кардіологія (2008)

Кардіологія (2009)