Зміст

Консультант

Лімфедема Термін "лімфедема" застосовують щодо патологічних станів, при яких в інтерстиції відбувається інтенсивна регіональна кумуляція рідини, багатої на білок.

Гостра та хронічна кропивниця Кропивниця (urticaria) трапляється в 15–25% людей в якийсь момент протягом їх життя. У деяких випадках це хворювання є відносно легким, воно рецидивує та сприяє виникненню певних розчарувань як у пацієнта, так лікаря.

Практичний вибір протиблювотних засобів Нудота та блювання — часті ускладнення багатьох захворювань, медичних процедур та методів лікування, які щороку знижують якість життя мільйонів пацієнтів.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Епохальні дослідження: ANZ (the Australia/New Zealand heart failure collaborative group) i програма досліджень US CARVEDILOL Пацієнти з хронічною серцевою недостатністю, спричиненою систолічною дисфункцією лівого шлуночка ішемічної або неішемічної етіології, засвідчують поліпшення захворюваності і смертності при лікуванні карведилолом.

Подвійне сліпе дослідження ефективності і безпеки мелоксикаму в дозі 7,5 мг и 15 мг на противагу мефенамовій кислоті в дозі 500 мг при лікуванні дисменореї

Первинна профілактика серцево-судинних захворювань за допомогою аторвастатину в пацієнтів з ЦД 2 типу: багатоцентрове рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження CARDS (the Collaborative AtoRvastatin Diabetes Study) Дослідження CARDS засвідчує, що аторвастатин у дозі 10 мг на день є безпечним і ефективним стосовно зниження ризику виникнення першої серцево-судинної події, у тому числі інсульту, у пацієнтів з ЦД 2 типу, які мають відносно низькі рівні холестерину.

Запобігання венозній тромбоемболії в терапевтичних пацієнтів за допомогою еноксапарину: аналіз у підгрупах із дослідження MEDENOX У дослідженні MEDENOX виявлено суттєве зниження первинної кінцевої точки в основних групах захворювань, коли призначали 40 мг еноксапарину 1 раз на день.

Порівняння монотерапії анастрозолом або комбінації його з тамоксифеном з монотерапією тамоксифеном для ад’ювантного лікування жінок у менопаузі з ранньою стадією раку грудної залози: перші результати рандомізованого дослідження АТАС (Закінчення)

VADEMECUM

Можливості та обмеження холтерівського моніторування ЕКГ у діагностиці аритмій серця Добове, або холтерівське моніторування ЕКГ — один з найбільш поширених і доступних інструментальних методів діагностики серцевих захворювань.

Серпень
2004
Том XVII
Число 2