Зміст

Консультант

Епілептичний статус — невідкладна терапія Середньорічна частота тоніко-клонічного епістатусу оцінюється у 18–28 випадків на 100000 осіб. Найчастіше він трапляється у дітей, людей із затримкою психічного розвитку і пацієнтів із структурними ураженнями головного мозку, зокрема, лобних часток.

Гострий панкреатит Нині у світі дійшли думки, що для успішного лікування важкого гострого панкреатиту доцільне створення спеціалізованих центрів, принаймні в тих містах, де це можливо з огляду на ресурси системи охорони здоров’я.

Обстеження хворого з фебрильною гарячкою та висипкою Обстеження хворого з фебрильною гарячкою та висипкою може становити певні труднощі, оскільки диференціальна діагностика включає широке коло захворювань, серед яких є рідкісні та небезпечні для життя.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Діагностика та лікування гострої серцевої недостатності Негайні завдання лікування полягають у зменшенні симптомів і стабілізації стану гемодинаміки.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інгібування ангіотензин-перетворюючого ферменту за допомогою квінаприлу зменшує ступінь ендотеліальної вазомоторної дисфункції в пацієнтів з ІХС. Дослідження TREND (Trial on Reversing Endothelial Dysfunction)

Запобігання серцево-судинним подіям за допомогою антигіпертензивного лікування амлодипіном, до якого за необхідності додавали периндоприл, на противагу атенололу, до якого за необхідності додавали бендрофлуметіазид, у багатоцентровому рандомізованому контрольованому дослідженні ASCOT-BPLA

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Джерело істини про нові препарати

Серпень
2005
Том XIX
Число 2