Зміст

Консультант

Спондилоартропатії Спондилоартропатії — гетерогенна група запальних артритів, що мають деякі спільні сприяючі генетичні фактори і клінічні риси.

Рекомендації щодо діагностики і лікування інфекційного ендокардиту, зумовленого Staphylococcus aureus Інфекційний ендокардит — один з найнебезпечніших проявів інфекції, зумовленої S. aureus.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Helicobacter pylori — quo vadis? Післямова до консенсусу Маастрихт-3, 2005

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тактика призначення іншого ліцензованого протигрибкового препарату після курсу вориконазолу порівняно з амфотерицином В для первинного лікування інвазивного аспергільозу: вплив призначення іншого препарату на результат лікування

Лікування поліпозу носа: вибір тактики на основі рандомізованих досліджень Поліпоз носа належить до захворювань, які треба лікувати насамперед медикаментозно.

Ефект високої дози аторвастатину на частоту госпіталізацій з приводу серцевої недостатності. Підгруповий аналіз дослідження TNT. (Treating to New Targets) Інтенсивна терапія аторвастатином у пацієнтів зі стабільною ІХС суттєво знижує частоту подальших госпіталізацій з приводу СН порівняно з низькою дозою.

VADEMECUM

Місце інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту в лікуванні хворих з ураженням нирок з точки зору доказової медицини Раміприл — інгібітор ангіотензин-перетворюючого ферменту, щодо якого є найбільше доказів ефективного застосування у хворих з діабетичним та недіабетичним ураженням нирок.

Рекомендації з лікування важкого сепсису й септичного шоку Незважаючи на значні досягнення інтенсивної терапії, захворюваність на сепсис зростає, а летальність залишається стабільно високою.

Обстеження хворих із синкопальними станами. Рекомендації Американської кардіологічної асоціації та Фундації американської колегії кардіологів Синкопе — транзиторна втрата свідомості — є поширеною клінічною проблемою. Найбільш поширені причини синкопе мають серцево-судинне походження.

На закінчення номера

Франц Кафка: клінічний випадок кластерного болю голови?

Січень
2007
Том XXII
Число 1