Зміст

Консультант

Фармакотерапія хронічного безсоння Хронічне безсоння (інсомнія) уражає 10–15% усього дорослого населення. Незважаючи на значну поширеність цього стану, він часто залишається нерозпізнаним, недодіагностованим і нелікованим.

Спілкування з аудиторією: універсальні рекомендації та поради блискучих ораторів Проблема правильного й грамотного виступу перед публікою й спілкування з нею стає усе більш актуальною.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Рекомендації з діагностики та лікування артеріальної гіпертензії 2007 року

Порівняння ефективності цефоперазон/сульбактаму та іміпенем/циластатину для лікування бактеріємії, зумовленої ацинетобактером Останнім часом Acinetobacter baumannii відіграє роль важливого збудника нозокоміальних інфекцій у цілому світі, а полірезистентність цього мікроорганізму становить загрозу для успішного лікування викликаних ним інфекцій

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Рандомізоване дослідження III фази використання комбінації цисплатину з іринотеканом на противагу комбінаціям карбоплатину з паклітакселом, цисплатину з гемцитабіном і цисплатину з вінорелбіном при поширеному недрібноклітинному раку легені: коопероване чотиригрупове дослідження в Японії.

VADEMECUM

Клінічний практикум: поліпоз носа Практичні лікарі порівняно часто стикаються з хворими, які мають поліпи в носі. Діагностика в таких пацієнтів переважно проста, проте іноді вона ускладнена.

На закінчення номера

Що стало причиною смерті Олександра Македонського?

Як жінки маніпулюють чоловіками

Вересень
2007
Том XXIII
Число 3