Зміст

Консультант

Фармакотерапія хвороби Гантінгтона У цілому існує значний брак доказів, на основі яких реально базувати рішення щодо лікування (зокрема, фармакологічного) хвороби Гантінгтона. Разом з тим певні пропозиції можуть допомогти практикуючому лікарю.

Просто про алергічний риніт Алергічний риніт є частим захворюванням у багатьох країнах, яке уражає 10–20% осіб загальної популяції. Статистика свідчить, що частота його продовжує зростати.

Поперековий біль: стратегії медикаментозного лікування Фармакотерапія широко застосовується в лікуванні неспецифічного поперекового болю. Приблизно 80% американським хворим, які вперше звертаються до лікаря з приводу цього діагнозу, прописують один чи більше препаратів.

Обстеження та лікування дітей з фебрильними судомами Фебрильні судоми — це “епілептичні судоми, які виникають у дитячому віці і пов’язані з фебрильною гарячкою, проте без явної причини або проявів інфекції ЦНС.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Застосування високих доз аторвастатину після інсульту та транзиторних ішемічних атак У хворих із недавнім інсультом чи ТІА застосування аторвастатину в добовій дозі 80 мг зменшувало ризик гострих церебро-васкулярних катастроф, серйозних коронарних подій і процедур реваскуляризації. Такі результати підтримують ініціацію терапії цим препаратом відразу після інсульту або ТІА.

ФУНДАМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Пегінтерферон альфа-2b: індивідуальний добір дози та висока біологічна активність як основа клінічної ефективності Результати цього дослідження відповідають даним досліджень in vitro і засвідчують, що біологічна активність пегінтерферону альфа-2b при оцінці за відповіддю генів вища, ніж пегінтерферону альфа-2а, незважаючи на меншу експозицію до засобу.

На закінчення номера

Йоганнес Брамс: клінічний випадок синдрому сонного апное?

Вчимося казати “ні”

Вересень
2006
Том XXI
Число 3