Зміст

Консультант

Диференціальна діагностика кільцеподібних ушкоджень шкіри Кільцеподібні ураження шкіри трапляються дуже часто і відразу впадають у вічі, проте іноді можуть становити труднощі для діагностики.

Податливість до медикаментозного лікування Прихильність (або податливість) до медикаментозного лікування звичайно визначають як ступінь прийому пацієнтами призначених їм препаратів.

Ґрунтована на доказах патогенетична терапія розсіяного склерозу Розсіяний склероз належить до запальних автоімунних захворювань центральної нервової системи і є найпоширенішою інвалідизуючою неврологічною хворобою молодих людей та осіб середнього віку.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Діагностика та лікування гострої серцевої недостатності

Зміцнення позицій моксифлоксацину при лікуванні пневмонії: нові докази з сучасних досліджень Позагоспітальна пневмонія має істотне значення для системи охорони здоров’я у всьому світі внаслідок суттєвої захворюваності, смертності та коштів, пов’язаних з лікуванням цього захворювання.

Комплаєнс місцевої офтальмологічної гіпотензивної терапії в загальній популяції Фармакотерапія при будь-якому захворюванні може бути ефективною тільки тоді, коли пацієнт постійно купує ліки за рецептом та приймає їх так, як це вказано (комплаєнс).

Терапія оральними антикоагулянтами в пацієнтів з ішемічною хворобою серця: мета-аналіз Оральні антикоагулянти застосовуються у пацієнтів з судинними захворюваннями протягом 40 років, проте їхня роль усе ще суперечлива внаслідок багатьох причин.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Роль артеріального тиску та інших параметрів у відмінності в частоті серцево-судинних подій, виявленій у дослідженні ASCOT-BPLA

Доказ того, що нові антигіпертензивні засоби мають перевагу над старими препаратами

VADEMECUM

Антимікробний вибір при рецидивуючому синуситі

Вересень
2005
Том XIX
Число 3