Зміст

Консультант

Інтерпретація незначно підвищеного рівня печінкових трансаміназ у безсимптомного пацієнта Сімейним лікарям часто доводиться обстежувати безсимптомних пацієнтів з підвищеним рівнем АЛТ або АСТ.

Психофармакологія аутизму Проблема психофармакології аутистичного розладу ускладнена клінічними, методологічними та етичними суперечностями, оскільки існує багато перешкод для вивчення цієї ділянки клінічної психіатрії.

Гемангіоми в немовлят Хоча більшість гемангіом немовлят залишаються неускладненими, деякі випадки можуть бути проблемними. Важливо розпізнати небезпечну морфологію та/або локалізацію гемангіом, виконати подальше діагностичне обстеження в разі необхідності та обрати тактику лікування при серйозних ураженнях.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Лікування тривожних та депресивних розладів у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями Тривога і депресивні розлади поширені в загальній популяції й особливо в пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.

Депресія в післяінфарктному періоді: роль селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну Хоча про зв’язок між настроєм та станом серця відомо ще з античності (не в останню чергу завдяки художній літературі), наукове підтвердження цього факту чекало свого часу дуже довго. Депресія та серцево-судинні захворювання належать до двох найбільш поширених медичних проблем у західних країнах і часто є коморбідними станами.

Інтенсивна терапія статином після гострих коронарних синдромів Результати досліджень MIRACL і PROVE-IT свідчать, що в період після ГКС, який характеризується високим ризиком, більшість пацієнтів повинні отримувати високої інтенсивності лікування статином.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективність і безпека холестерин-знижуючого лікування: проспективний мета-аналіз даних від 90056 учасників у14рандомізованих дослідженнях статинів.

VADEMECUM

Застосування лорноксикаму для знеболювання в ранньому післяопераційному періоді Забезпечення адекватного знеболювання — один з основних принципів інтенсивної терапії післяопераційного періоду.

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Лікувальні властивості часнику Часник (Allium sativum) з лікувальною метою застосовують тисячі років: перші згадки, писані санскритом, з’явилися приблизно 5000 років тому.

Листопад
2005
Том XIX
Число 5