Зміст

Консультант

Фармакопрофілактика мігрені Вибір препарату для профілактики мігрені залежить від того, як пацієнт стратифікує частоту та супутню інвалідизацію приступів, наявності коморбідних станів і міжмедикаментозних взаємодій при поліпрагмазії.

Віртуальність та реальність: побічна дія ендоназальних кортикостероїдів Не викликає сумнівів, що ендоназальні кортикостероїди — найефективніші препарати при лікуванні багатьох хвороб носа та приносових пазух.

Обстеження новонароджених. Частина I. Невідкладні стани та найпоширеніша патологія шкіри, голови, шиї, грудної клітки, дихальної тасерцево-судинної системи

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Аторвастатин Аторвастатин дає змогу ефективно знизити рівень холестерину у плазмі, а різноманітні плейотропні властивості доповнюють його здатність зменшувати ризик виникнення атеросклеротичного захворювання, що було засвідчено у великій кількості клінічних досліджень.

VADEMECUM

Діагностика та лікування шлуночкової екстрасистолії Шлуночкова екстрасистолія — найбільш поширене порушення серцевого ритму, яке може істотно впливати на якість життя хворих, бути маркером структурно-функціональних змін міокарда та свідчити про небезпеку виникнення небезпечних для життя аритмій серця.

На закінчення номера

Ревматологічні проблеми Джузеппе Гарібальді

Травень
2007
Том XXII
Число 5