Зміст

КОНСУЛЬТАНТ

Суправентрикулярні тахікардії

Клінічне значення високого зубця R у відведенні V1

У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Лікування кісткових метастазів: останні досягнення та сучасний стан

Неепітеліальний рак яйників: клінічні практичні рекомендації ESMO щодо діагностики, лікування і контрольного спостереження

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Система охорони здоров’я Іспанії

Вересень
2013
Том XXXV
Число 3