КОНСУЛЬТАНТ

Клінічне значення високого зубця R у відведенні V1

E. J. Chan, V. Nagarajan, D. A. Underwood
Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2013, 80(4): 204-205

img 1

Рисунок. ЕКГ із 12 відведень цієї пацієнтки засвідчує синусовий ритм із частотою серцевих скорочень 95 за хвилину. Електрична вісь серця різко відхилена вправо. Наявна висока початкова фаза зубців Р у відведенні V1, що вказує на розширення правого передсердя (зелена стрілка). Крім того, амплітуда зубців R у відведенні V1 становить >5 мм (синя стрілка), також у цьому відведенні спостерігається косонизхідна депресія сегмента ST і асиметрична інверсія зубця Т. Зміни зубця Т у відведеннях V1 і V2 є вторинними. Зубець S у відведенні V6 має глибину >15 мм (червона стрілка). Усе сказане вказує на гіпертрофію правого шлуночка.


19-річна жінка, в якої не було якогось особливого анамнезу щодо серцевих чи легеневих захворювань, звернулась у клініку з приводу задишки, що виникала при навантаженні. Цей симптом почав її непокоїти кілька місяців тому. При аускультації виявили голосний легеневий компонент другого тону серця і діастолічний шум, який прослуховувався вздовж лівого верхнього краю грудини. ЕКГ із 12 відведень представлена на рисунку.

Запитання: Який із наведених станів може викликати появу високого зубця R у відведенні V1?

 1. Нормальний варіант у молодих дорослих
 2. Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта
 3. Інфаркт міокарда в ділянці задньої стінки лівого шлуночка
 4. Гіпертофія правого шлуночка
 5. Все з вищенаведеного

Відповідь: Правильна відповідь — все з вищенаведеного.

ЕКГ цієї пацієнтки свідчить про наявність дилятації правого передсердя і гіпертрофії правого шлуночка. Доказом збільшення правого передсердя є виражена початкова фаза зубця Р у відведенні V1, і критерієм цього патологічного стану є амплітуда принаймні 1,5 мм (0,15 мВ). На дилятацію правого передсердя також може вказувати висота зубця Р у відведенні ІІ понад 2,5 мм (0,25 мВ).

Існують численні критерії діагностики гіпертрофії правого шлуночка. Один із найвживаніших критеріїв — це наявність високого зубця R у відведенні V1, коли співвідношення R/S перевищує 1 (тобто амплітуда зубця R більша, ніж глибина зубця S). Ще один критерій — це наявність глибоких зубців S у відведенні V6, коли співвідношення R/S менше 1. Наявність високих зубців R у відведенні V1 (амплітуда понад 7 мм) також може свідчити про наявність гіпертрофії правого шлуночка. Більшість із електрокардіографічних критеріїв є специфічними, але не чутливими при встановленні цього діагнозу.

Інші причини появи високого зубця R у відведенні V1 представлено у таблиці.

Запитання: Яке з наведених захворювань у молодих пацієнтів може презентуватись появою на ЕКГ ознак гіпертрофії правого шлуночка?

 1. Легенева гіпертензія
 2. Дефект міжпередсердної перегородки
 3. Тетрада Фалло
 4. Ізольований стеноз легеневої артерії
 5. Все з вищенаведеного

Відповідь: Правильна відповідь — все з вищенаведеного.

Цій пацієнтці були виконані численні обстеження. При ехокардіографії виявили відносну недостатність трикуспідального клапана і, вимірявши максимальний градієнт тиску між правим шлуночком і правим передсердям, оцінили систолічний тиск у правому шлуночку — 80 мм рт. ст. При катетеризації серця середній артеріальний тиск у легеневій артерії становив 55 мм рт. ст., а тиск заклинювання в легеневих капілярах — 6 мм рт. ст. Пацієнтці було встановлено діагноз первинної легеневої гіпертензії (артеріальна), яка й була причиною виникнення гіпертрофії правого шлуночка. Врешті-решт, їй було виконано двобічну трансплантацію легень.

Таблиця

Диференціальний діагноз високого зубця R у відведенні V1

 • Нормальний варіант у дітей і молодих дорослих
 • Блокада правої ніжки пучка Гіса
 • Задній інфаркт міокарда
 • Декстрокардія
 • Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта (тип А)
 • Гіпертрофічна кардіоміопатія
 • М’язова дистрофія Дюшена
 • Гіпертрофія правого шлуночка

Підготував Володимир Павлюк