Зміст

Консультант

Мультисистемна атрофія У нашій статті ми розглянемо найостанніші досягнення, які стосуються цього заплутаного і відносно нового захворювання.

Гостра тромбоемболія легеневої артерії Діапазон проявів тромбоемболії легеневої артерії, джерелом якої найчасті­ше є тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок, може коливатись від безсимптомних, випадково виявлених емболів до масивної тромбоемболії, яка призводить до раптової смерті.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективність та безпечність дезлоратадину і псевдоефедрину при лікуванні сезонного алергічного риніту Монотерапія дезлоратадином ефективно усуває всі симптоми САР, причому за впливом на закладеність носа прирівнюється до ефективності монотерапії псевдоефедрином.

Лінезолід на противагу глікопептидному або β-лактамному антибіотику при лікуванні грампозитивних бактеріальних інфекцій: метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень Грампозитивні коки зумовлюють значний відсоток госпітальних та негоспітальних інфекцій, включаючи нозокоміальну пневмонію, смертність від якої коливається в діапазоні від 20% у звичайному відділенні до 90% у важко­хворих пацієнтів.

У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Цетуксимаб у лікуванні колоректального раку Цетуксимаб може поліпшувати прогноз у пацієнтів з раннім метастатичним захворюванням. Попередні результати засвідчують, що додавання цетуксимабу до лікування першої лінії може привести до зменшення пухлин у деяких пацієнтів і дати змогу виконати потенційно радикальну резекцію первинно нерезектабельних метастазів у приблизно 20% пацієнтів.

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Офтальмологічне захворювання Ференца Ліста

Лютий
2008
Том XXIV
Число 2