Зміст

Консультант

Аналіз протеїнограми Аналіз білків сироватки крові (протеїнограма) за допомогою електрофорезу часто застосовується для виявлення хворих з множинною мієломою та іншою патологією білків крові. Багато вузьких спеціалістів включають цей тест до переліку первинного обстеження з приводу багатьох захворювань.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Значення тканинногоангіотензин-перетворюючого ферменту: підтвердження механістичними даними і даними клінічних досліджень Усвідомлення і оцінка ролі тканинного ангіотензин-перетворюючого ферменту у збереженні ендотеліальної функції і підтриманні судинного здоров’я почали впливати на лікування серцево-судинних і ниркових захворювань.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Безпосередні та віддалені наслідки лікування моксифлоксацином порівняно зі стандартною антибактеріальною терапією при загостренні хронічного бронхіту Моксифлоксацин еквівалентний стандартній терапії щодо клінічного успіху, проте засвідчує ліпшу ефективність порівняно зі стандартним лікуванням щодо клінічного одужання, бактеріологічної ерадикації та віддалених результатів.

VADEMECUM

Аугментин (амоксицилін/клавуланат) для лікування позалікарняних інфекцій дихальних шляхів: постійний розвиток провідного антимікробного препарату

У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Меропенем порівняно з цефтазидимому лікуванні онкологічних хворих з фебрильною нейтропенією: рандомізоване подвійне сліпе дослідження Інфекційні ускладнення є провідною причиною смерті серед онкологічних хворих з нейтропенією, але ранній початок антибіотикотерапії може знизити асоційовану захворюваність та смертність.

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Порівняння антигіпертензивної ефективності і переносимості амлодипіну й еналаприлу у хворих з есенціальною гіпертензією Успішна терапія артеріальної гіпертензії істотно зменшує ризик загрозливих судинних ускладнень: ІХС, інфаркту міокарда, інсульту і серцевої недостатності.

ЦОГ-2 селективність нестероїдних протизапальних препаратів і періопераційна крововтрата при втручаннях на кульшовому суглобі. Рандомізоване порівняння індометацину і мелоксикаму

Дослідження засвідчують велику кількість серцевих захворювань і смертей, спричинених рофекоксибом

Телмісартан: убиваючи двох птахів одним каменем Телмісартан є антагоністом рецепторів АТ1 й ефективним засобом зниження артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Нещодавно отримані докази свідчать про те, що телмісартан є також агоністом рецепторів PPARγ, оскільки він підвищує чутливість рецепторів до інсуліну на тваринних моделях інсулінової резистентності.

На закінчення номера

Боротьба з ожирінням та надмірною вагою Лікар первинної ланки часто стикається з ожирінням та надмірною вагою, але незважаючи на клінічні та наукові досягнення, має у своєму арсеналі мало дієвих засобів вирішити цю проблему.

Січень
2005
Том XVIII
Число 1