Зміст

Консультант

Асцит: новий погляд на класичну проблему

Найновіші рекомендації CDC щодо лікування хвороб, які передаються статевим шляхом.
Частина 2. Вірусні інфекції.
Частина 3. Ектопаразити, найпростіші, грибки.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Рекомендації з профілактики, діагностики та лікування інфекційного ендокардиту (резюме) Якщо не здійснюється лікування, інфекційний ендокардит стає фатальним захворюванням.

Сучасний стан проблеми застосування низькомолекулярних гепаринів: розширення їх використання при гострих коронарних синдромах і коронарних втручаннях

Дослідження SYNERGY підтверджує переваги КЛЕКСАНУ® у лікуванні хворих високого ризику з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST

Порівняння застосування латанопросту, біматопросту та травопросту в пацієнтів з підвищеним рівнем внутрішньоочного тиску: результати 12-тижневого, рандомізованого сліпого багатоцентрового дослідження

Бета-блокатори при серцевій недостатності: чому, який, коли і в яких пацієнтів

VADEMECUM

Особливості назального спрею мометазону фуроату та його придатність для лікування алергічного риніту Дослідження свідчать, що мометазону фуоат назальний спрей є потужним, клінічно ефективним ендоназальним кортикостероїдом з доброю переносимістю і неістотною системною активіністю, який зручний своїм дозуванням один раз на день.

У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Анемія і рак Анемія — поширене ускладнення у хворих на рак, що часто є наслідком перебігу самого захворювання або призначеного протипухлинного лікування.

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Патофізіологія верхніх відділів травного каналу у критично хворих пацієнтів: обґрунтування доцільності пригнічення секреції кислоти

Застосування спіраприлу у хворих на гострий інфаркт міокарда, ускладнений розвитком серцевої недостатності

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Людські помилки в медицині

Лютий
2004
Том XVI
Число 2