Зміст

Консультант

Лікування панічного розладу Панічний розлад — хронічне та інвалідизуюче захворювання, що характеризується рецидивуючими раптовими панічними атаками, поєднаними з очікувальною тривожністю.

Діагностика та лікування спленомегалії

Лікування і діагностика синуситу — не для отоларингологів Метою цієї статті є висвітлення важливої інформації про синусити для лікарів загальної практики на підставі консенсусного документа ЕААСІ 2005 року.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Еплеренон знижує смертність через 30 днів після рандомізації в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, які мають систолічну дисфункцію лівого шлуночка і серцеву недостатність Щоб оцінити потенціал еплеренону знижувати ранню смертність після гострого ІМ, ми проаналізували результати, отримані через 30 днів після рандомізації в дослідженні EPHESUS.

Відмінність впливу гіпотензивних препаратів на центральний тиск в аорті і клінічні наслідки Принципові результати дослідження CAFE Дослідження CAFЕ є найбільшою проспективною оцінкою ефектів серцево-судинних препаратів на показники гемодинаміки і центрального тиску в аорті.

Відсутність сповільнення росту в дітей з цілорічним алергічним ринітом через один рік лікування назальним спреєм мометазону фуроату

Аспірин у профілактиці інфаркту міокарда та інсульту: яка доза найоптимальніша? Доза аспірину має бути достатньою для запобігання як ІМ, так і інсульту, оскільки ці обидва захворювання мають тотожні фактори ризику і часто є супутніми. В ідеалі вона має бути ефективною як для первинної, так і для вторинної профілактики як у жінок, так і в чоловіків.

VADEMECUM

Добові коливання артеріального тиску і вибір оптимальної антигіпертензивної терапії

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Застосування Метопрололу ретард (Егілок ретард) у хворих з артеріальною гіпертензією при паренхіматозних хронічних захворюваннях нирок

На закінчення номера

Криза системи охорони здоров’я у США

Травень
2006
Том XX
Число 5