Зміст

Консультант

Терапія хвороби Вільсона Хвороба Вільсона (гепато-церебральна дегенерація) — відносно рідкісний автосомно-рецесивний генетичний розлад, який є наслідком хронічної інтоксикації міддю з переважним ураженням головного мозку та печінки.

Лікування патології нижньої носової раковини Одна з основних причин хронічної закладеності носа — патологія нижніх носових раковин.

Діагностика та лікування дефіциту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази Унаслідок дефіциту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г-6-ФД) підвищується чутливість еритроцитів до окисного стресу, клінічні прояви включають гостру та хронічну гемолітичну анемію, гіпербілірубінемію новонароджених та безсимптомний перебіг.

Гіпертироз: діагностика та лікування Клінічний гіпертироз (синонім — тиротоксикоз) — результат надмірної продукції гормонів щитовидною залозою. Цей стан може бути спричинений різною патологією.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Безпечність та ефективність інгібіторів циклооксигенази-2 парекоксибу і вальдекоксибу після загальнохірургічних втручань Парентеральне введення нестероїдних протизапальних препаратів є рутинним методом фармакологічного зменшення болю після хірургічних втручань.

Роль інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту у хворих на гострий інфаркт міокарда

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Еплеренон, селективний блокатор альдостерону, у пацієнтів з дисфункцією лівого шлуночка після інфаркту міокарда Додавання еплеренону до оптимальної медикаментозної терапії сприяє поліпшенню виживання і зниженню частоти госпіталізації серед пацієнтів з гострим ІМ, ускладненим дисфункцією лівого шлуночка і серцевою недостатністю.

VADEMECUM

Застосування препарату зинацеф при екстреній гістеректомії в жінок з міомою матки

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Відмінності між статинами стосовно впливу на клінічні кінцеві точки. Популяційне когортне дослідження Дослідження засвідчило сприятливий ефект аторвастатину порівняно з іншими статинами у профілактиці фатальних і нефатальних серцево-судинних і цереброваскулярних подій у загальній популяції.

На закінчення номера

Родинна (сімейна) медицина в Австралії

Березень
2006
Том XX
Число 3