Зміст

Консультант

Лікування важких інфекцій, зумовлених Pseudomonas aeruginosa

Запальні міопатії: діагностика і лікування Запальні міопатії не є аж настільки великою рідкістю у практиці медика (сімейного лікаря, ревматолога, невролога чи дерматолога). У цій статті ми розглянемо їх класифікацію, клінічні прояви так званих ідіопатичних запальних міопатій і підходи до діагностики та лікування цих нозологій.

Функціональні розлади жовчних шляхів іпідшлункової залози

Лікування пацієнта з алергією до різноманітних косметичних продуктів Частота проблем в осіб із чутливою шкірою (як чоловіків, так і жінок) зростає зі збільшенням кількості засобів, доступних у вільному продажу (без рецепта).

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Вплив раміприлу на противагу іншим інгібіторам АПФ на клінічні наслідки в недібраних пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST Наші дані засвідчили, що позитивний ефект терапії раміприлом, розпочатої в гострому періоді ІМ, на смертність і частоту коронарних і цереброваскулярних подій можна виявити в реєстрі даних від недібраних пацієнтів з гострим ІМ з елевацією сегмента ST.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Порівняння комбінації клопідогрелю та аспірину з монотерапією аспірином дляпрофілактики атеротромбозу Поєднання клопідогрелю з аспірином не було достовірно ефективнішим, ніж сам аспірин, у зниженні ризику інфаркту міокарда, інсульту чи смерті від серцево-судинних причин серед хворих із стабільним серцево-судинним захворюванням чи кількома серцево-судинними факторами ризику.

Харизма підгруп і підгрупи дослідження CHARISMA

VADEMECUM

Тахікардії з широкими комплексами QRS у пацієнтів без структурного захворювання серця Діагностика тахікардій з широкими комплексами, тобто тривалістю комплексу QRS більше 120 мс, залишається непростою проблемою, незважаючи на численні визнані критерії диференціації шлуночкових і суправентрикулярних тахікардій з аберацією провідності.

ФАРМАКОЕКОНОМІКА

Фармакоекономічні наслідки терапії амлодипіну безилатом у пацієнтів, яким виконують балонну ангіопластику Згідно з нашими знахідками клінічні переваги терапії амлодипіну безилатом, яку додавали до стандартного лікування пацієнтів, яким виконують ангіопластику, відповідають загальній економії коштів для системи охорони здоров’я.

На закінчення номера

Порівняння системи охорони здоров’я Канади і США:
враження практикуючого лікаря

Квітень
2006
Том XX
Число 4