Зміст

Консультант

Диференціальна діагностика етіології болю в багатьох суглобах Біль у багатьох суглобах (більш як чотирьох) для диференціальної діагностики становить діагностичну проблему внаслідок широкого кола захворювань для виключення

Розлади харчування. 2. Нервова булімія. (Закінчення). Переїдання відоме в історії з давніх-давен, відколи люди навчилися створювати достатньо великі запаси їжі.

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Еволюція тромболітичної терапії і доповнюючих антитромботичних режимів при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST Сучасне фармакологічне лікування гострого ІМ з елевацією сегмента ST базується на комбінації фібринолітичних, антитромбоцитарних і антикоагулянтних препаратів, метою застосування яких є досягти і після цього підтримати перфузію ураженого міокарда.

Н1-блокатори гістаміну: зростаюче значення в лікуванні алергічних захворювань Збільшується кількість доказів на користь застосування Н1-блокаторів при алергічних захворюваннях, особливо при алергічному ринокон’юнктивіті та кропив’янці. Н1-блокатори набувають усе більшого значення в лікуванні алергічних захворювань.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміни легеневої функції недоношених немовлят, вилікуваних від респіраторного дистрес-синдрому, після раннього лікування амброксолом: результати рандомізованого дослідження

Порівняння монотерапії анастрозолом або комбінації його з тамоксифеном з монотерапією тамоксифеном для ад’ювантного лікування жінок у менопаузі з ранньою стадією раку грудної залози: перші результати рандомізованого дослідження АТАС

Вплив інтенсивної ліпідознижуючої терапії на противагу помірній терапії на прогресування коронарного атеросклерозу. Рандомізоване контрольоване дослідження REVERSAL

VADEMECUM

Амбулаторне моніторування аритмій серця в загальній клінічній практиці У цій статті описано доступні методи амбулаторного моніторування аритмій серця і наведено рекомендації щодо їх використання на основі доступних наукових даних та клінічного досвіду.

Липень
2004
Том XVII
Число 1