Зміст

Консультант

Аналіз спинномозкової рідини Лікарі різних спеціальностей часто виконують люмбальну пункцію1 з подальшим забором спинномозкової рідини, яка залишається цінним діагностичним знаряддям у виявленні хвороб центральної нервової системи.

Діагностика та лікування гемолітично-уремічного синдрому Гемолітично-уремічний синдром — найчастіша етіологія гострої ниркової недостатності в дітей, проте він уражає як дітей, так і дорослих.

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Роль ендоназальних кортикостероїдів у лікуванні дітей з секреторним отитом та/або гіпертрофією аденоїдного мигдалика Гіпертрофія аденоїдного мигдалика та секреторний отит є найчастішими показаннями для хірургічного лікування в дітей.

Рандомізоване дослідження аторвастатину стосовно зниження частоти виникнення фібриляції передсердь після операцій на серці: результати дослідження ARMYDA-3 (Atorvastatin for Reduction of Myocardial Dysrhytmia After cardiac surgery) Дослідження засвідчує: лікування аторвастатином у дозі 40 мг/день, яке ініціювали за один тиждень до планового хірургічного втручання на серці із застосуванням апарата штучного кровообігу і яке продовжували в післяопераційному періоді, суттєво знижує частоту виникнення фібриляції передсердь після операції на серці і тривалість стаціонарного лікування.

ФУНДАМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Статини: потенційні показання для застосування при запальних станах

Блокатори рецепторів ангіотензину і нейропротекція при інсульті Інсульт є одним із тягарів західної цивілізації і третьою за поширеністю причиною смерті у країнах цього ареалу.

VADEMECUM

Перспективи лікування артеріальної гіпертензії β-адреноблокаторами Останнім часом у медичній періодиці нерідко висловлюються сумніви щодо доцільності визначення β-адреноблокаторів як засобів першого вибору у хворих з артеріальною гіпертензією.

На закінчення номера

Інфаркт ціною мільярд доларів

Геометрія в характері

Жовтень
2006
Том XXI
Число 4