Зміст

Консультант

Розлади голосу: тактика обстеження та лікування Багатогранність патологічного голосу потребує обстеження досвідченим ларингологом для точного розподілу та опису стану.

Цукровий діабет 1 типу в дітей та підлітків Минулі 10–20 років позначені суттєвим поступом у терапії діабету.

Гарячка у післяопераційному періоді Гарячка у післяопераційному періоді може виникати внаслідок інфекційних та неінфекційних причин.

Захворювання періанальної ділянки. (Продовження).

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Короткотермінова ефективність і безпека лефлуноміду в лікуванні активного ревматоїдного артриту в щоденній клінічній практиці

Зв’язок між селективними інгібіторами циклооксигенази-2 та гострим інфарктом міокарда в осіб похилого віку

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вплив зниження холестерину за допомогою симвастатину на частоту інсульту та інші серйозні судинні події у 20536 пацієнтів із цереброваскулярним захворюванням або іншими станами, що асоціюються з високим ризиком

VADEMECUM

Критерії ефективності антигіпертензивної терапії і місце антагоністів кальцію Незважаючи на тривалу дискусію та застереження щодо безпеки клінічного застосування антагоністів кальцію при кардіологічних захворюваннях, ці препарати залишаються в сучасних терапевтичних стандартах засобами вибору в лікуванні артеріальної гіпертензії та хронічної ІХС.

Рекомендації з лікування та профілактики астми Створено на основі робочої доповіді “Глобальна стратегія лікування і профілактики астми”. Перегляд 2003

У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Сучасний стан діагностики і хірургічного лікування колоректального раку

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Гострий фаринготонзиліт: коли та як призначати антибіотики

Квітень
2004
Том XVI
Число 4