Зміст

Консультант

Гострий панкреатит

Обстеження дитини з пурпурою Хоча пурпура не становить небезпеки для життя, вона може бути симптомом серйозного первинного захворювання. У цій статті розглянуто етіологію пурпури в дітей та запропоновано алгоритм відповідного обстеження.

Консервативна терапія і медикаментозна профілактика гострого мозкового інсульту

МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Діагностика та лікування гострої серцевої недостатності Старіння популяції та поліпшення виживання після гострого інфаркту міокарда призвели до різкого зростання кількості пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та кількості госпіталізацій, зумовлених декомпенсацією кровообігу.

Безпечність ендоназальних кортикостероїдів Проблеми безпечності використання ендоназальних кортикостероїдів спричинені як підвищенням освідомленості лікарів та кількості суперечок протягом останніх кількох років, так і їх ширшим застосуванням та активнішою роллю у лікуванні алергічного риніту.

Сучасні аспекти застосування моксифлоксацину Застосування фторхінолонів охоплює досвід лікування більш як 800 млн пацієнтів, і нині вони є одним з основних класів у антимікробному арсеналі практичної медицини.

Ефективність і безпека квінаприлу в дозі 40 мг раз на день в якості монотерапії у хворих з погано контрольованою гіпертензією. Дослідження EUREKA

РАНДОМІЗОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Різний часовий проміжок для запобігання коронарним подіям та інсультам при застосуванні аторвастатину в дослідженні ASCOT-LLA

Липень
2005
Том XIX
Число 1