Зміст

КОНСУЛЬТАНТ

Ланцюжок харчування Чи адекватно харчується ваша дитина? Чи є у неї харчова алергія?

Депресія сегмента ST та інверсія зубця Т: класифікація, диференціальний діагноз і потенційні пастки

VADEMECUM

Кризові стани. Клінічні та психотерапевтичні аспекти

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

18-річний чоловік із частими шлуночковими екстрасистолами

НАВЧАЛЬНІ ФІЛЬМИ

Виконання медичних маніпуляцій. Пульсова оксиметрія (відео, 16 хв.).

Травень
2011
Том XXX
Число 5