Зміст

КОНСУЛЬТАНТ

Гіпертрофія лівого шлуночка: серцево-судинний фактор ризику, якому приділяють недостатньо уваги

У ФОКУСІ УВАГИ ОНКОЛОГІВ

Цетуксимаб плюс иринотекан, фторурацил и лейковорин в первой линии лечения метастатического колоректального рака: обновленный анализ общей выживаемости в зависимости от мутационного статуса генов KRAS и BRAF опухоли

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

25-річний чоловік, який має скарги на задишку і ортостатичне запаморочення

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Клінічне дослідження дронедарону передчасно зупинено внаслідок виникнення надмірної кількості серцево-судинних подій при постійній формі фібриляції передсердь

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Скандал, пов’язаний із препаратом Медіатор, викликав бурю у французькому медичному середовищі

Липень
2011
Том XXXI
Число 1