Зміст

КОНСУЛЬТАНТ

Пріонові хвороби

Міжнародні рекомендації

Еволюція рекомендацій з медикаментозного та хірургічного лікування серцевої недостатності

КЛІНІЧНІ ЛЕКЦІЇ

Діагностика порушень внутрішньошлуночкової провідності

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

60-річний чоловік із гострим нижнім інфарктом міокарда, в якого виник набряк легень

Липень
2012
Том XXXIII
Число 1