Фармакотерапія - методика,побічні ефекти, ускладнення

Фармакотерапія - методика,побічні ефекти, ускладнення (1997–2001)

 • Медикаменти та око (т. 6, ч. 4, с. 194-201)
 • Взаємодія між ліками та їжею: в яких випадках вона має практичне значення? (т. 7, ч. 2, с. 416-426)
 • Отруєння ліками: що робити з хворим (т. 7, ч. 5, с. 581-589)
 • Kлінічна фармакологія блокаторів гістамінових рецепторів (т. 8, ч. 1, 8—16; ч. 2, 97—105) PDF PDF
 • Акривастин: огляд фармакологічних властивостей і терапевтичної ефективності при алергічному риніті, кропивниці та пов’язаних станах (т. 8, ч. 1, 17—19)
 • Гостра ниркова недостатність, індукована медикаментами: виявлення та лікування преренального, постренального та псевдоренального ураження нирок (т. 8, ч. 6, 304—312) PDF
 • Дослідження співвідносної ефективності доз аторвастатину на противагу симвастатину, правастатину, ловастатину і флювастатину в пацієнтів з гіперхолестеринемією (дослідження CURVES) (т. 10, ч. 2 с. 84-88)
 • Мелоксикам: нові препарати і їх застосування в ревматології (т. 10, ч. 3, с. 155-158) PDF
 • Порівняння ефективності і переносимості мелоксикаму і диклофенаку при лікуванні пацієнтів з остеоартритом поперекового відділу хребта (т. 10, ч. 4 с. 206-210) PDF
 • Предиктори швидкого ефекту застосування антидепресантів флуоксетину і сертраліну (т. 10, ч. 4 с. 211-214)
 • Оральний прийом мелоксикаму є ефективним при гострій ішіальгії: порівняння з плацебо або диклофенаком, два рандомізованих подвійно-сліпих дослідження (т. 10, ч. 5 с. 261-264)
 • Квадроприл - найбільш універсальний інгібітор АПФ (т. 10, ч. 6, с. 328-334)
 • Подвійно-сліпе плацебо-контрольоване дослідження флуконазолу з метою запобігання кандидозним інфекціям у критично хворих хірургічних пацієнтів (т. 11, ч. 1, с. 25—29)
 • Взаємодія фармацевтичних та фітопрепаратів: чи справді треба бути пильним? (т. 11, ч. 6, с. 319-326)

Фармакотерапія - методика,побічні ефекти, ускладнення (2002)

 • Модифікація перебігу ревматоїдного артриту за допомогою лефлуноміду (т. 12, ч. 1, с. 22–26)
 • Наукове обґрунтування комбінованої інгаляційної терапії бета2-агоністами пролонгоаної дії та котртикостероїдами (т. 12, ч. 1, с. 33–40)
 • Інгібітори ЦОГ-2 і запобігання ракові (т. 12, ч. 1, с. 41–45)
 • Целебрекс - нові докази ефективності і безпечності (т. 12, ч. 1, с. 50–52)
 • Значення циклооксигенази-2 у розвитку болю (т. 12, ч. 1, с. 49–50)
 • Клінічна фармакологія нових фторхінолонів (т. 12, ч. 2, с. 59-66)
 • Азитроміцин: місце в лікуванні інфекцій органів дихання (т. 12, ч. 2, с. 77-79)
 • Серетид - новий етап комбінованої терапії астми (т. 12, ч. 5, с. 263-269)
 • Порівняння ефективності і безпеки аторвастатину і симвастатину в пацієнтів з дисліпідемією, які мають/не мають ІХС (т. 12, ч. 5, с. 282-286)
 • Пероральні цукрознижуючі препарати в лікуванні цукрового діабету 2 типу (т. 12, ч. 6, с. 311–317)
 • Серетид — новий рівень контролю астми (т. 12, ч. 6, с. 318–324)
 • Пароксетин у лікуванні генералізованого тривожного розладу: результати контрольованого дослідження із застосуванням плацебо та гнучким дозуванням середників (т. 12, ч. 6, с. 325–334)
 • Чутливість представників Candida до Флуконазолу і деяких його генериків у дослідженнях in vitro (т. 12, ч. 6, с. 350–351)
 • Ефективність різних препаратів Флуконазолу при лікуванні шкірно-слизового кандидозу в дітей перших тижнів життя (т. 12, ч. 6, с. 352–353)
 • Антиатерогенна дія лацидипіну: дослідження ELSA (т. 13, ч. 1, с. 24–29)
 • Розиглітазон в терапії цукрового діабету 2 типу. Огляд (т. 13, ч. 1, с. 30–43)
 • Амлодипін порівнянний з інгібітором АПФ для довготривалої ренопротекції в гіпертензивних пацієнтів з нирковою дисфункцією: однорічне проспективне рандомізоване дослідження (т. 13, ч. 1, с. 44–48)
 • Медикаментозне лікування гострого бактеріального синуситу (т. 13, ч. 2, с. 69–80)
 • Гепатотоксичність медикаментів: 12 запитань, які найчастіше ставлять лікарі (т. 13, ч. 2, с. 81–84)
 • Довготермінові ефекти амлодипіну і лізиноприлу на масу лівого шлуночка і діастолічну функцію в літніх, раніше не лікованих пацієнтів з гіпертензією: дослідження ELVERA (т. 13, ч. 2, с. 102–107)
 • Лікування аторвастатином з метою досягнення цільового рівня холестерину згідно з національною освітньою програмою з холестерину на противагу звичайній клінічній практиці у вторинній профілактиці ІХС (т. 13, ч. 3, с. 139–144)

Фармакотерапія - методика,побічні ефекти, ускладнення (2003)

 • Плацебо-контрольоване порівняльне дослідження впливу бупропіону SR та флюоксетину на сексуальні функції (т. 14, ч. 1, с. 35–46)
 • Чи всі інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту взаємозамінні? (т. 14, ч. 1, с. 59–63)
 • Аналіз 10-річного застосування в Росії при госпітальних інфекціях цефоперазону — цефалоспоринового антибіотика ІІІ покоління (т. 14, ч. 1, с. 64–67)
 • Левофлоксацин: сучасне доповнення до лікування негоспітальної пневмонії (т. 14, ч. 1, с. 68–71)
 • Аміодарон: посилення, послаблення і знову посилення позицій (т. 14, ч. 3, с. 183-191)
 • Вплив целекоксибу і рофекоксибу на артеріальний тиск і набряки в пацієнтів віком >65 років з артеріальною гіпертензією та остеоартритом. (т. 14, ч. 3, с. 203-208)
 • Макроліди: від теорії до практики (т. 14, ч. 3, с. 226-228)
 • Тромбоемболічні події: порівняння групи пацієнтів, лікованих целекоксибом — специфічним інгібітором циклооксигенази-2, і групи, лікованої ібупрофеном або диклофенаком (т. 14, ч. 4, с. 257–263)
 • Терапевтична зміна інгібіторів ГМГ-КОА редуктази в пацієнтів з ішемічною хворобою серця (т. 14, ч. 6, с. 386–390).
 • Порівняння дво- та чотирижневого лікування ципрофлоксацином інфекції сечового каналу з фебрильною гарячкою в чоловіків: рандомізоване дослідження з подальшим однорічним спостереженням (т. 14, ч. 6, с. 396–403).
 • Ефективність і фармакодинаміка тейкопланіну, який спочатку вводили щодня протягом 3-х днів, а потім через день при інфекціях, спричинених резистентним до метициліну Staphylococcus aureus (т. 15, ч. 4, с. 276–279).

Фармакотерапія - методика,побічні ефекти, ускладнення (2004)

Фармакотерапія - методика,побічні ефекти, ускладнення (2005)

Фармакотерапія - методика,побічні ефекти, ускладнення (2006)

Фармакотерапія - методика,побічні ефекти, ускладнення (2007)

Фармакотерапія - методика,побічні ефекти, ускладнення (2008)

Фармакотерапія - методика,побічні ефекти, ускладнення (2009)