КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

Артеріовенозна мальформація сегменту S6 правої легені була розцінена на рентгенограмі та неконтрастному КТ, як туберкульозний інфільтрат

(Похибки у виставленні діагнозу “інфільтративна форма туберкульозу з МБТ “–”)

Анамнез: Пацієнтка без жодної клінічної симптоматики на профілактичному медогляді пройшла рентгенографію грудної клітки. Виявлено округлу тінь з чіткими контурами середньої інтенсивності справа в верхньо-середньому сегменті легені.

Скерована на консультацію до фтизіатра та дослідження мазків харкотиння на кислотостійкі палички (КСП). В мазку, при дослідженні на КСП, мікобактерій не виявлено, загальноклінічний аналіз крові в межах норми. На основі округлої тіні виставлено діагноз — Вперше діагностований туберкульоз (ВДТБ), інфільтративна форма, МБТ “–” (рис. 1).

img 1

Рис. 1.

Госпіталізована в Регіональний фтизіо-пульмонологічний центр для проведення лікування. Впродовж 4-х місяців перебувала на стаціонарному лікуванні без позитивної динаміки в радіологічній картині. На призначеному дообстеженні (КТ з контрастуванням) візуалізується артеріовенозна мальформація (рис. 2).

img 2

Рис. 2.

Проведено емболізацію судинного пучка. Перед цим виявлені вогнища інфільтративного характеру без ознак васкуляризаціїї. Призначено пройти квантіфероновий тест з результатом “позитивно”.

Хронологія діагностичної похибки з коментарем

1) Оцінка вогнища, як туберкульозного інфільтрату, без належного дообстеження:

а) GeneXpert (молекулярно-генетичний метод для виявлення генетичного матеріалу збудника і чутливості до основних протитуберкульозних препаратів).

б) Квантіфероновий тест (діагностичний принцип квантіферонового тесту, заснований на виявленні та кількісному вимірі INF-γ (гамма-інтерферону), що вивільняється сенсибілізованими Т-лімфоцитами і дозволяє виставити діагноз латентної та активної туберкульозної інфекції).

2) Від’ємний перший чи другий аналіз виключив би туберкульозну інфекцію та забезпечив правильний діагностичний пошук.

3) Продовження лікування протягом 4-х місяців — без жодної позитивної динаміки вогнища. Після 30 днів контролю потрібно було провести КТ з контрастуванням та віддиференціювати зміни, які могли б не мати інфільтративних змін.

4) На даний момент вогнища розцінюються, як інфільтративні. Проведено КТ з контрастом та позитивний квантіфероновий тест. В кінцевому результаті можна припустити, що інфікування відбулось під час стаціонарного лікування хибного діагнозу.

Висновок: жодні радіологічні чи інші додаткові методи обстеження, без оцінки лабораторних, гістологічних та клінічних даних не є підставою для встановлення заключного діагнозу.

Пульмонолог і сімейний лікар Кудрявцева М. М.