МЕДЕКОНОМІКА

Скільки заробляють лікарі в США?

http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2597

У 2012 році Medscape, американська організація, що об’єднує лікарів, провела дослідження на тему заробітної плати медиків у Сполучених Штатах. У дослідженні взяло участь понад 24 000 лікарів 25 спеціальностей.

Зарплати лікарів різних спеціальностей

Річна зарплата лікарів у Сполучених Штатах залежить від обраної спеціальності. Як і в минулому році, у 2012 році ex aequo [1] очолюють список радіологи і ортопеди. Їхня річна зарплата становила в 2011 році $315 000. Друге місце в рейтингу посіли кардіологи, заробітки яких були на $1000 менші, ніж їхніх колег передових спеціалізацій, і становили $314 000. Третіми найбільш оплачуваними спеціальностями в 2011 році були анестезіологія і урологія. Середня платня спеціалістів цих ділянок медицини становила $309 000. Найменше заробили педіатри. Їх річна зарплата була на більш як 50% нижчою від платні радіологів та ортопедів і становила $156 000. Менше $170 000 заробляли спеціалісти в ділянці сімейної медицини ($158 000), внутрішньої медицини ($165 000) та ендокринологи ($168 000).

Таблиця 1. Річна зарплата лікарів різних спеціальностей у США в 2011 році ($)

Спеціальність Річна зарплата, $
Радіологія 315 000
Ортопедія 315 000
Кардіологія 314 000
Анестезіологія 309 000
Урологія 309 000
Гастроентерологія 303 000
Онкологія 295 000
Дерматологія 283 000
Пластична хірургія 270 000
Офтальмологія 270 000
Загальна хірургія 265 000
Пульмонологія 242 000
Інтенсивна терапія 240 000
Невідкладна допомога 237 000
Патологія 221 000
Акушерство/гінекологія 220 000
Нефрологія 209 000
Неврологія 184 000
Ревматологія 180 000
HIV / інфекційні хвороби 170 000
Психіатрія 170 000
Ендокринологія 168 000
Внутрішня медицина 165 000
Сімейна медицина 158 000
Педіатрія 156 000

Джерело: власне опрацювання Sedlak & Sedlak на основі Medscape.com

Як було сказано спочатку, на чолі ранжування — радіологи й ортопеди. 15% радіологів заробляє менше $100 000. Зарплата найбільшої групи, 27% лікарів цієї спеціальності, коливалася від $300 000 дo $399 999. 1% радіологів заробив понад $1 000 000.

img 1

Рис. 1. Процентний розподіл зарплат радіологів (тис. $, 2011).

Джерело: власне опрацювання Sedlak & Sedlak на основі Medscape.com

Найбільше, бо 19% ортопедів отримувало зарплату, що не перевищувала $100 000. Понад 30% лікарів цієї спеціальності заробляють поміж $200 000 і $399 999. Зарплату в розмірі $1 000 000 і більше отримувало 2% ортопедів.

img 2

Рис. 2. Процентний розподіл зарплат ортопедів (тис. $, 2011).

Джерело: власне опрацювання Sedlak & Sedlak на основі Medscape.com

Менше чи більше?

Порівняно з 2010 роком, найбільше зросли зарплати окулістів. Протягом року їхня зарплата підвищилася в середньому на 9% і в 2011 році становила $270 000. На 4% збільшилася зарплата нефрологів, ревматологів і онкологів. Найбільший спад рівня платні зафіксовано у загальних хірургів. Їхня зарплата порівняно з 2010 роком зменшилася аж на 12%.

У 2011 році зарплати найменш оплачуваних лікарів незначно зросли. Заробітна плата педіатрів, які замикали рейтинг, зросла на 5%. Спеціалісти сімейної медицини і внутрішньої медицини отримали 2% збільшення. Зарплата ендокринологів зросла на 1%.

Серед п’яти найбільш оплачуваних спеціалістів надбавку в 2011 році отримали лише урологи. Зростання їхньої зарплатні було невеликим і становило близько 1%. Платня лідерів рейтингу — ортопедів і радіологів — зменшилася в середньому на 10%. Кардіологи заробили на 3% менше, зарплати анестезіологів знизилися на 5%.

img 3

Рис. 3. Процентна зміна зарплат лікарів різних спеціальностей порівняно з 2010 роком.

Джерело: власне опрацювання Sedlak & Sedlak на основі Medscape.com

Чоловіки чи жінки?

Якщо взяти до уваги всі спеціальності, то лікарі-чоловіки заробляли в 2011 році майже на 40% більше, ніж їхні колеги. Середні річні заробітки лікарів-жінок становили $173 000, а зарплати лікарів-чоловіків перевищили $240 000.

img 4

Рис. 4. Середня річна зарплата лікарів залежно від статі (2011, $).

Джерело: власне опрацювання Sedlak & Sedlak на основі Medscape.com

Трохи менший діапазон зарплат зафіксовано серед лікарів першого контакту (базова охорона здоров’я). Жінки-лікарі в закладах базової охорони здоров’я заробили в середньому за рік $141 000. Їх колеги по фаху отримали в 2011 році зарплату, більшу на $33 000 (на 23%).

img 5

Рис. 5. Середня річна зарплата лікарів першого контакту залежно від статі (2011, $).

Джерело: власне опрацювання Sedlak & Sedlak на основі Medscape.com

Справедливо чи ні?

Більше як половина американських лікарів на запитання, чи вважають вони, що винагороджені справедливо, відповідають, що так. Решта (49%) мають відчуття, що не отримують справедливої зарплати.

img 6

Рис. 6. Відповідь на запитання: як ви вважаєте, чи справедливо оплачується ваша праця?.

Джерело: власне опрацювання Sedlak & Sedlak на основі Medscape.com

Серед лікарів, котрі вважають, що їхня праця оплачується справедливо, перше місце посідають дерматологи. Так думають 71% із них. Таку ж думку мають 63% патологів, 62% радіологів і 50% ортопедів (які посідають перше місце в рейтингу зарплат), які задоволені своєю платнею. 45% кардіологів — других найбільш оплачуваних спеціалістів — вважають, що їхні заробітки справедливі.

У цьому контексті дивним може бути факт, що аж половина педіатрів, які в рейтингу зарплат посідають останнє місце, почуваються справедливо оплачуваними.

Найменш справедливо оплачуваними вважають себе ендокринологи і пластичні хірурги. Тільки 38% із них вважають, що отримують зарплату, яка відповідає тим зусиллям, які вони докладають за місцем праці.

Таблиця 2. Відчуття справедливої оплачуваності серед американських лікарів (2011)

Спеціальність Відсоток лікарів, котрі вважають,
що вони справедливо оплачувані
Місце в рейтингу зарплат
Дерматологія 71% 6
Патологія 63% 12
Радіологія 62% 1
Невідкладна допомога 61% 11
Психіатрія 59% 17
Анестезіологія 59% 3
Інтенсивна терапія 57% 10
Онкологія 53% 5
HIV / інфекційні хвороби 52% 17
Гастроентерологія 51% 4
Педіатрія 50% 21
Ортопедія 50% 1
Офтальмологія 49% 7
Сімейна медицина 47% 20
Пульмонологія 47% 9
Акушерство/гінекологія 46% 13
Нефрологія 46% 14
Кардіологія 45% 2
Внутрішня медицина 45% 19
Неврологія 44% 15
Загальна хірургія 43% 8
Ревматологія 42% 16
Урологія 40% 3
Ендокринологія 38% 18
Пластична хірургія 38% 7

Джерело: власне опрацювання Sedlak & Sedlak на основі Medscape.com

Бідні чи багаті?

Поняття “багатий” є достатньо суб’єктивним. На запитання, чи вважаєте ви себе багатими, близько 11% лікарів усіх спеціальностей відповідали, що так. 45% стверджували, що їх зарплата в цілому не є кращою, ніж в осіб інших професій. Такий самий відсоток осіб відповідали, що їх зарплата дозволяє їм вважати себе “багатими”, але в них так багато боргів і витрат, що такими вони себе не відчувають.

Спеціалістами, які найчастіше відчували себе багатими, були патологи (15%), радіологи, онкологи і гастроентерологи (14%). Натомість найрідше з таким твердженням погоджувалися 6% пластичних хірургів і ревматологів.

Таблиця 3. Відповідь на запитання: чи вважаєте ви себе багатим?

Спеціальність Відсоток лікарів,
котрі вважають себе багатими
Місце в рейтингу зарплат
Патологія 15% 15
Радіологія 14% 1
Гастроентерологія 14% 6
Онкологія 14% 7
Кардіологія 13% 3
Дерматологія 13% 8
Пульмонологія 13% 12
Інтенсивна терапія 12% 13
Невідкладна допомога 12% 14
Ортопедія 11% 2
Анестезіологія 11% 4
Урологія 11% 5
Загальна хірургія 11% 11
Офтальмологія 10% 10
Нефрологія 10% 17
Неврологія 10% 18
HIV / інфекційні хвороби 10% 20
Ендокринологія 10% 22
Сімейна медицина 10% 24
Акушерство/гінекологія 9% 16
Психіатрія 9% 21
Педіатрія 9% 25
Внутрішня медицина 8% 23
Пластична хірургія 6% 9
Ревматологія 6% 19

Джерело: власне опрацювання Sedlak & Sedlak на основі Medscape.com

Скорочений виклад Олександра Семенюка


[1] По справедливості (лат.)