VADEMECUM

ОЦІНКА НАЯВНОСТІ АТЕРОСКЛЕРОЗУ В ДАВНІХ ЄГИПЕТСЬКИХ МУМІЙ
ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ

Скорочений виклад

A. H. Allam, R. C. Thompson, L. S. Wann et al.
JAMA.2009; 302: 2091-2094.

Нинішню епідемію атеросклерозу переважно приписують факторам ризику, які асоціюються з сучасним стилем життя людей. КТ-зображення дає змогу візуалізувати у стінках судин гідроксіапатит кальцію, який вважають патогномонічною ознакою атеросклерозу.

Методи

Щоб оцінити наявність атеросклерозу в давніх людей, ми виконали КТ-сканування всього тіла у 22 мумій, які зберігаються в Єгипетському національному музеї в Каїрі (Єгипет), специфічно шукаючи наявність кальцифікації в серці і судинах. Мумії для сканування ми обирали, базуючись на тому, наскільки добре вони були збережені. КТ-зображення інтерпретували 5 досвідчених лікарів, які спеціалізуються в галузі радіологічної діагностики серцево-судинної системи (вони ж автори статті).

Наявність кальцифікації у стінці артерії, яку чітко вдавалось ідентифікувати, ми вважали діагностичною для атеросклерозу, а наявність кальцифікації уздовж очікуваного ходу артерії ми інтерпретували як імовірний атеросклероз. Вік і стать визначали шляхом біологічної антропологічної оцінки, а демографічні дані оцінювала команда єгиптологів і спеціалістів із муміфікації. Соціальний стан можна було встановити в 16 мумій; усі вони були представниками двору фараона або належали до клану священиків. Для порівняння ми мали підсилені контрастом КТ-зображення, отримані від сучасного пацієнта.

Результати

Єгиптяни, у мумій яких було отримано КТ-зображення, жили в період між 1981 роком до нашої ери і 334 роком нашої ери. На КТ-зображеннях вдалося чітко ідентифікувати аорту чи тканину периферичних судин у 15 мумій. Серце (але не коронарні артерії) вдалось ідентифікувати в 4 мумій, у 3 із яких також вдалось ідентифікувати аорту чи тканини периферичних судин. Таким чином, у 16 із 22 мумій (73%) вдалося чітко ідентифікувати тканину серцево-судинної системи.

Чіткі ознаки атеросклерозу були наявні у 5 із 16 мумій (31%), а ознаки ймовірного атеросклерозу — ще додатково в 4 із 16 мумій (25%). Серед тих, хто помер у віці 45 років чи більше, кальцифікація була наявна у 7 із 8 (87%) порівняно з 2 із 8 (25%) тих, хто помер у віці до 45 років. Кальцифікацію було виявлено в 4 із 7 жінок (57%) і 5 із 9 чоловіків (56%). Найдавніша мумія з ознаками, що були діагностичними для атеросклерозу, представляла Леді Рай (Lady Rai), яка була нянею королеви Амроз Нефертарі (Amrose Nefertari) і померла приблизно в 1530 році до нашої ери (орієнтовний вік на момент смерті — 30–40 років).

Репрезентативні приклади КТ-зображення атеросклерозу в ділянці грудної аорти, черевної аорти і поверхневої стегнової артерії представлено на рисунку (А, Б і В відповідно). Також представлено аналогічне зображення судинної кальцифікації в сучасної людини з підсиленням просвіту судини КТ-контрастом.

img 1

Рисунок. Приклади КТ-зображень атеросклерозу в давніх єгипетських мумій і сучасної людини.

А. Аксіальне КТ-зображення, яке демонструє кальцифікацію у стінці грудної аорти (головка стрілки) на рівні дуги аорти в мумії Lady Rai, яка жила в ранній період 18-ї єгипетської династії. Б. Кальцифікація у стінці черевної аорти (головка стрілки) в мумії Tjanefer — чоловіка, який жив під час третього проміжного періоду. В. Поздовжнє КТ-зображення ноги, яке демонструє поверхневу стегнову артерію з наявністю кальцифікованої бляшки (головка стрілки) в мумії жінки, яка жила в часи 18-ї династії. Виміри щільності в цій локалізації становили 1530 одиниць Гаунсфілда. Приклад КТ-ангіограми живого індивіда, який засвідчує кальфифіковану бляшку в подібній локалізації з зіставимою щільністю, що й у мумії на зображенні В.

Коментар

Перші повідомлення про ознаки атеросклерозу в давніх людей базувалися на патанатомічних дослідженнях, виконаних на кількох муміях на початку 20 століття. Наші знахідки про те, що атеросклероз досить часто траплявся серед давніх єгиптян середнього і старшого віку, які займали високий соціальний статус, суперечать загальноприйнятій думці, що атеросклероз є захворюванням сучасних людей. Про фактори ризику в єгиптян: вони не курили і не споживали напівфабрикатів, але, ймовірно, вели малорухомий спосіб життя. Відомо, що у давньому Єгипті було добре розвинуте сільське господарство і, можливо, представники високого соціального стану споживали багато м’яса. Невідомо, наскільки були поширеними тоді діабет і гіпертензія.

Обмеження цього дослідження включають відсутність безпосередніх патанатомічних доказів наявності атеросклерозу в цих мумій, щоб провести кореляцію з КТ-зображеннями. Однак чітко задокументовано, що судинна кальцифікація, яку виявляють при КТ-скануванні сучасних людей, є діагностичною щодо атеросклерозу. Хоча наявність кальцифікації в судинній системі не дає змоги зробити висновок, що атеросклероз був поширеною причиною клінічно маніфестованого захворювання чи смерті, вона надає доказ того, що люди у давні часи мали генетичну схильність і відповідні фактори оточення, які сприяли розвитку атеросклерозу.

Підготував Володимир Павлюк