ЗМІСТ ЖУРНАЛУ ЗА 2007 РІК

Алергологія

Алергічний риніт: шість кроків разом із пацієнтом (т. XXII, ч. 2, с. 127–132).

ARIA. Діагностика та лікування алергічного риніту. Короткий порадник (т. ХХІІ, ч. 3, с. 167–173).

Алергічний риніт за межами носа: лікування очних симптомів (т. ХХІІ, ч. 4, с. 261–264).

Віртуальність та реальність: побічна дія ендоназальних кортикостероїдів (т. XXII, ч. 5, с. 281–286).

Чи єдині підходи до діагностики й лікування алергічного риніту в Україні й країнах ЄС? (т. XXII, ч. 6, с. 372–379).

Антигістамінні препарати в педіатричній практиці (т. XXIII, ч. 5, с. 331–333).

Гастроентерологія

Helicobacter pylori — quo vadis? Післямова до консенсусу Маастрихт-3, 2005 (т. XXII, ч. 1, с. 24–33).

Токсичний вплив на печінку при терапії розувастатином (т. ХХІІ, ч. 4, с. 265–267).

Функціональна диспепсія: визначення, діагностичні та лікувальні підходи (т. XXII, ч. 6, с. 345–350). (т. XXIII, ч. 1, с. 8–18).

Гастроентерологічні проблеми Чарльза Дарвіна (т. XXIII, ч. 5, с. 334–340).

Ендокринологія

Ендокринні проблеми Джона Кеннеді (т. ХХІІ, ч. 3, с. 215–219).

Інфекційні хвороби і антибактеріальна терапія

Рекомендації щодо діагностики і лікування інфекційного ендокардиту, зумовленого Staphylococcus aureus (т. XXII, ч. 1, с. 9–23).

Тактика призначення іншого ліцензованого протигрибкового препарату після курсу вориконазолу порівняно з амфотерицином В для первинного лікування інвазивного аспергільозу: вплив призначення іншого препарату на результат лікування (т. XXII, ч. 1, с. 34–38).

Порівняння лінезоліду з тейкопланіном для лікування запідозрених або підтверджених грампозитивних інфекцій (т. XXII, ч. 2, с. 112–118).

Рекомендації з лікування важкого сепсису й септичного шоку (т. XXII, ч. 2, с. 133–140).

Протимікробна терапія інфекцій у відділеннях інтенсивної терапії. Роль лікаря-інфекціоніста (т. XXIII, ч. 2, с. 65–71).

Порівняння вориконазолу з амфотерицином B для первинної терапії інвазивного аспергільозу (т. XXIII, ч. 2, с. 87–96).

Антимікробна монотерапія інтраабдомінальних інфекцій можлива (т. XXIII, ч. 2, с. 118–124).

Порівняння ефективності цефоперазон/сульбактаму та іміпенем/циластатину для лікування бактеріємії, зумовленої ацинетобактером (т. XXIII, ч. 3, с. 172–178).

Застосування вориконазолу для лікування менш поширених, нових або резистентних грибкових інфекцій (т. XXIII, ч. 4, с. 240–251).

Унікальний препарат проти унікального стафілокока (т. XXIII, ч. 4, с. 267–272).

Індукція/інгібування хромосомних бета-лактамаз інгібіторами бета-лактамаз (т. XXIII, ч. 5, с. 316–321).

Кардіологія

Рекомендації щодо діагностики і лікування інфекційного ендокардиту, зумовленого Staphylococcus aureus (т. XXII, ч. 1, с. 9–23).

Ефект високої дози аторвастатину на частоту госпіталізацій з приводу серцевої недостатності. Підгруповий аналіз дослідження TNT. (Treating to New Targets) (т. XXII, ч. 1, с. 47–53).

Обстеження хворих із синкопальними станами. Рекомендації американської кардіологічної асоціації та фундації американської колегії кардіологів (т. XXII, ч. 1, с. 76–84).

Блокатори кальцієвих каналів у спектрі антигіпертензивних середників (т. XXII, ч. 2, с. 119–126).

Обстеження хворих із синкопальними станами. Рекомендації Американської кардіологічної асоціації та Фундації американської колегії кардіологів (т. XXII, ч. 2, с. 141–146).

Метаболічні ефекти атенололу та карведилолу в пацієнтів з м’якою та помірною артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом (т. XXII, ч. 2, с. 147–154).

Блокатори кальцієвих каналів у спектрі антигіпертензивних середників (т. ХХІІ, ч. 3, с. 187–195).

Вплив раміприлу на коронарні події в осіб високого ризику: результати дослідження НОРЕ (т. ХХІІ, ч. 3, с. 196–202).

Захворювання периферичних артерій (т. ХХІІ, ч. 4, с. 237–241).

Електрокардіографічна діагностика гострого інфаркту міокарда (т. ХХІІ, ч. 4, с. 252–260).

Токсичний вплив на печінку при терапії розувастатином (т. ХХІІ, ч. 4, с. 265–267).

Аторвастатин (т. XXII, ч. 5, с. 298–311).

Діагностика та лікування шлуночкової екстрасистолії (т. XXII, ч. 5, с. 312–323).

Профілактика інсульту й інфаркту міокарда при застосуванні амлодипіну і блокаторів рецепторів ангіотензину. Кількісний огляд (т. XXII, ч. 6, с. 364–371).

Нормальна ЕКГ у дитячому та підлітковому віці (т. XXII, ч. 6, с. 380–386).

Директиви з діагностики та лікування артеріальної гіпертензії 2007 року (т. XXIII, ч. 1, с. 19–36).

Ведення хворих після перкутанних коронарних втручань (т. XXIII, ч. 1, с. 42–50).

Рекомендації з діагностики та лікування артеріальної гіпертензії 2007 року (т. XXIII, ч. 2, с. 72–86), (т. XXIII, ч. 3, с. 150–171), (т. XXIII, ч. 4, с. 213–239).

Діагностика і лікування діастолічної дисфункції і серцевої недостатності (т. XXIII, ч. 5, с. 309–315).

Передбачення частоти виникнення інсульту і його профілактика при застосуванні аторвастатину в дослідженні CARDS (the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) (т. XXIII, ч. 5, с. 322–330).

Неврологія

Доказовий огляд терапевтичних стратегій хвороби Паркінсона. Директиви об’єднаної робочої групи Європейської федерації неврологічних товариств (EFNS) і Європейської секції Товариства рухових розладів (MDS-ES) (т. XXII, ч. 2, с. 89–97).

Неврологічні прояви саркоїдозу (т. ХХІІ, ч. 3, с. 161–166).

Фармакопрофілактика мігрені (т. ХХІІ, ч. 4, с. 221–228).

Періопераційний інсульт (т. ХХІІ, ч. 4, с. 242–251).

Фармакопрофілактика мігрені (т. XXII, ч. 5, с. 273–280).

Діагностика, лікування і догляд при боковому аміотрофічному склерозі. Доказові директиви робочої групи Європейської федерації неврологічних товариств (EFNS) (т. XXII, ч. 6, с. 329–338).

Синдром неспокійних ніг (т. XXIII, ч. 2, с. 57–64).

Фармакотерапія хронічного безсоння (т. XXIII, ч. 3, с. 137–143).

Нейроцистицеркоз (т. XXIII, ч. 4, с. 205–212).

Розлади пам’яті у клінічній практиці (т. XXIII, ч. 5, с. 300–308).

Передбачення частоти виникнення інсульту і його профілактика при застосуванні аторвастатину в дослідженні CARDS (the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) (т. XXIII, ч. 5, с. 322–330).

Нефрологія

Корекція дози медикаментів при хронічних захворюваннях нирок (т. XXIII, ч. 5, с. 289–299).

Онкологія

Лікування невідкладних станів у гематології та онкології (т. XXII, ч. 2, с. 98–111).

Механізми протипухлинної активності, зумовленої гепарином, згідно з експериментальними моделями раку (т. ХХІІ, ч. 3, с. 203–209).

Виживання і безпека при прийомі екземестану на противагу тамоксифену після 2–3 років лікування тамоксифеном: міжгрупове рандомізоване контрольоване дослідження екземестану (т. XXIII, ч. 2, с. 97–117).

Рандомізоване дослідження III фази використання комбінації цисплатину з іринотеканом на противагу комбінаціям карбоплатину з паклітакселом, цисплатину з гемцитабіном і цисплатину з вінорелбіном при поширеному недрібноклітинному раку легені: коопероване чотиригрупове дослідження в Японії. (т. XXIII, ч. 3, с. 179–188).

Кістковий вплив екземестану на мінеральну щільність кісток, кісткові біомаркери і частоту переломів у жінок у менопаузі з раннім раком грудної залози, що беруть участь у міжгруповому дослідженні екземестану (IES): рандомізоване контрольоване дослідження (т. XXIII, ч. 4, с. 252–266).

Оториноларингологія

Лікування поліпозу носа: вибір тактики на основі рандомізованих досліджень (т. XXII, ч. 1, с. 39–46).

ARIA. Діагностика та лікування алергічного риніту. Короткий порадник (т. ХХІІ, ч. 3, с. 167–173).

Забезпечуємо вільне носове дихання, або Як задовольнити пацієнта із закладеним носом (т. ХХІІ, ч. 3, с. 210–214).

Алергічний риніт за межами носа: лікування очних симптомів (т. ХХІІ, ч. 4, с. 261–264).

Віртуальність та реальність: побічна дія ендоназальних кортикостероїдів (т. XXII, ч. 5, с. 281–286).

Поліпоз носа у запитаннях і відповідях (т. XXII, ч. 6, с. 351–354).

Чи єдині підходи до діагностики й лікування алергічного риніту в Україні й країнах ЄС? (т. XXII, ч. 6, с. 372–379).

Polyposis nasi. Quantum? (т. XXIII, ч. 1, с. 37–41).

Найчастіші запитання про лікування поліпозу носа (т. XXIII, ч. 2, с. 125–128).

Клінічний практикум: поліпоз носа (т. XXIII, ч. 3, с. 189–195).

Інтерв’ю про поліпоз носа через віки (т. XXIII, ч. 4, с. 282–285).

Офтальмологія

Офтальмологічні проблеми Йоганна Себастіана Баха (т. XXIII, ч. 1, с. 51–55).

Педіатрія

Що нового в педіатричній інтенсивній терапії? (т. ХХІІ, ч. 3, с. 174–186).

Патологія тім’ячок (т. ХХІІ, ч. 4, с.229–236).

Обстеження новонароджених. Частина I. Невідкладні стани та найпоширеніша патологія шкіри, голови, шиї, грудної клітки, дихальної та серцево-судинної системи (т. XXII, ч. 5, с. 287–297).

Частина II. Невідкладні стани та найпоширеніша патологія черевної порожнини, таза, кінцівок, геніталій тахребта (т. XXII, ч. 6, с. 339–344).

Нормальна ЕКГ у дитячому та підлітковому віці (т. XXII, ч. 6, с. 380–386).

Антигістамінні препарати в педіатричній практиці (т. XXIII, ч. 5, с. 331–333).

Психіатрія

Фармакотерапія хронічного безсоння (т.XXIII, ч. 3, с. 137–143).

Пульмонологія

Шість і більше ключів від загострення хронічного бронхіту (т. XXII, ч. 6, с. 355–363).

Реаніматологія та інтенсивна терапія

Рекомендації з лікування важкого сепсису й септичного шоку (т. XXII, ч. 1, с. 67–75).

Лікування невідкладних станів у гематології та онкології (т. XXII, ч. 2, с.98–111).

Рекомендації з лікування важкого сепсису й септичного шоку (т. XXII, ч. 2, с. 133–140).

Що нового в педіатричній інтенсивній терапії? (т. ХХІІ, ч. 3, с. 174–186).

Обстеження новонароджених. Частина I. Невідкладні стани та найпоширеніша патологія шкіри, голови, шиї, грудної клітки, дихальної та серцево-судинної системи (т. XXII, ч. 5, с. 287–297).

Протимікробна терапія інфекцій у відділеннях інтенсивної терапії. Роль лікаря-інфекціоніста (т. XXIII, ч. 2, с. 65–71).

Порівняння вориконазолу з амфотерицином B для первинної терапії інвазивного аспергільозу (т. XXIII, ч. 2, с. 87–96).

Ревматологія

Спондилоартропатії (т. XXII, ч. 1, с. 1–8).

Ревматологічні проблеми Джузеппе Гарібальді (т. XXII, ч. 5, с. 324–327).

Блокатори ФНП-альфа — нова ера в лікуванні ревматичних захворювань і псоріазу (т. XXIII, ч. 4, с. 273–274).

Різне

Франц Кафка: клінічний випадок кластерного болю голови? (т. XXII, ч. 1, с. 85–87).

Хвороби Іммануїла Канта (т. XXII, ч. 2, с.155–159).

Ендокринні проблеми Джона Кеннеді (т. XXII,ч. 3, с. 215–219).

Рак, сигари і психоаналіз: медична історія Зигмунда Фройда (т. ХХІІ, ч. 4, с.268–271).

Ревматологічні проблеми Джузеппе Гарібальді (т. XXII, ч. 5, с. 324–327).

Хвороби і смерть Франциско Гойї (т. XXII, ч. 6,с. 387–396).

Синдром неспокійних ніг (т. XXIII, ч. 1, с.1–7).

Офтальмологічні проблеми Йоганна Себастіана Баха (т. XXIII, ч. 1, с. 51–55).

Синдром неспокійних ніг (т. XXIII, ч. 2, с.57–64).

Антимікробна монотерапія інтраабдомінальних інфекцій можлива (т.XXIII, ч. 2, с. 118–124).

Психічне захворювання Фрідріха Ніцше: нейросифіліс чи лобно-скронева деменція?(т. XXIII, ч. 2, с. 129–135).

Фармакотерапія хронічного безсоння (т.XXIII, ч. 3, с. 137–143).

Спілкування з аудиторією: універсальні рекомендації та поради блискучих ораторів(т. XXIII, ч. 3, с. 144–149).

Що стало причиною смерті Олександра Македонського? (т. XXIII, ч. 3, с. 196–199).

Як жінки маніпулюють чоловіками (т. XXIII, ч. 3, с. 200–202).

Федір Достоєвський: клінічний випадок скроневої епілепсії? (т. XXIII, ч. 4, с. 275–281).

Мистецтво переконання (т. XXIII, ч. 4, с.286–287).

Розлади пам’яті у клінічній практиці (т.XXIII, ч. 5, с. 300–308).

Гастроентерологічні проблеми Чарльза Дарвіна (т. XXIII, ч. 5, с. 334–340).

Як налагоджувати ділові контакти (т. XXIII,ч. 5, с. 341–343).

Урологія

Місце інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту в лікуванні хворих з ураженням нирок з точкизору доказової медицини (т. XXII, ч. 1, с. 54–66).

Фармакотерапія

Тактика призначення іншого ліцензованого протигрибкового препарату після курсу вориконазолу порівняно з амфотерицином В для первинного лікування інвазивного аспергільозу: вплив призначення іншого препарату на результат лікування (т. XXII, ч. 1, с. 34–38).

Ефект високої дози аторвастатину на частоту госпіталізацій з приводу серцевої недостатності. Підгруповий аналіз дослідження TNT. (Treating to New Targets) (т. XXII, ч. 1, с.47–53).

Місце інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту влікуванні хворих з ураженням нирок з точки зору доказової медицини (т. XXII, ч. 1, с. 54–66).

Порівняння лінезоліду з тейкопланіном для лікування запідозрених або підтверджених грампозитивних інфекцій (т.XXII, ч. 2, с. 112–118).

Блокатори кальцієвих каналів у спектрі антигіпертензивних середників (т. XXII, ч. 2, с.119–126).

Метаболічні ефекти атенололу такарведилолу в пацієнтів з м’якою та помірною артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом (т. XXII, ч. 2, с.147–154).

Блокатори кальцієвих каналів у спектрі антигіпертензивних середників (т. ХХІІ, ч. 3, с. 187–195).

Вплив раміприлу на коронарні події в осіб високого ризику: результати дослідження НОРЕ (т. ХХІІ, ч. 3, с. 196–202).

Фармакопрофілактика мігрені (т. ХХІІ, ч. 4,с. 221–228).

Токсичний вплив на печінку при терапії розувастатином (т. ХХІІ, ч. 4, с. 265–267).

Аторвастатин (т. XXII, ч. 5, с. 298–311).

Профілактика інсульту й інфаркту міокарда при застосуванні амлодипіну і блокаторів рецепторів ангіотензину. Кількісний огляд (т. XXII, ч. 6, с. 364–371).

Виживання і безпека при прийомі екземестану на противагу тамоксифену після 2–3 років лікування тамоксифеном: міжгрупове рандомізоване контрольоване дослідження екземестану (т. XXIII, ч. 2, с.97–117).

Порівняння ефективності цефоперазон/сульбактаму таіміпенем/циластатину для лікування бактеріємії, зумовленої ацинетобактером (т. XXIII, ч. 3, с. 172–178).

Рандомізоване дослідження III фазивикористання комбінації цисплатину з іринотеканом на противагу комбінаціям карбоплатину з паклітакселом, цисплатину з гемцитабіном і цисплатину з вінорелбіном при поширеному недрібноклітинному раку легені: коопероване чотиригрупове дослідження в Японії. (т. XXIII, ч. 3, с. 179–188).

Застосування вориконазолу для лікування менш поширених, нових або резистентних грибкових інфекцій (т. XXIII, ч. 4, с. 240–251).

Кістковий вплив екземестану на мінеральну щільність кісток, кісткові біомаркери і частоту переломів у жінок у менопаузі з раннім раком грудної залози, що беруть участь у міжгруповому дослідженні екземестану (IES): рандомізоване контрольоване дослідження (т. XXIII, ч. 4, с.252–266).

Унікальний препарат проти унікального стафілокока (т. XXIII, ч. 4, с. 267–272).

Корекція дози медикаментів при хронічних захворюваннях нирок (т. XXIII, ч. 5, с. 289–299).

Індукція/інгібування хромосомних бета-лактамаз інгібіторами бета-лактамаз (т. XXIII, ч. 5, с. 316–321).