Зміст

Міжнародні рекомендації

Ведення пацієнтів із синкопальними станами.
Рекомендації Європейського товариства кардіологів (2009). (Частина 3).

НАВЧАЛЬНІ ФІЛЬМИ

video Торакоцентез (відео, 10 хв.)

video Техніка введення центрального венозного катетера: підключична вена
(частини 1, 2) (відео, 12 хв.)

НА ЗАКІНЧЕННЯ НОМЕРА

Новини депресивного характеру стосовно антидепресантів

Вічні правила виступу на публіці

Січень
2010
Том XXVIII
Число 1